FİLTRELER
  • KELİME ARA
  • KARAR KİMLİK BİLGİLERİ  • İNCELEME SONUÇLARI
Bireysel Başvuru Kararları

Web Tarayıcınız pdf dosyalarını gösterememektedir.

Kararın PDF Dosyasını İndirmek İçin Tıklayınız.

I. KARAR KİMLİK BİLGİLERİ

Kararı Veren Birim İkinci Bölüm
Karar Türü (Başvuru Sonucu) Kabul Edilemezlik vd.
Künye (Mehmet Fatih Süzer, B. No: 2015/68269, 18/7/2018, § …)
Başvuru Adı MEHMET FATİH SÜZER
Başvuru No 2015/68269
Başvuru Tarihi 26/10/2016
Karar Tarihi 18/7/2018

II. BAŞVURU KONUSU


Başvuru, haksız olarak gözaltında tutulma, tutuklamanın hukuki olmaması, soruşturma dosyasına erişimin kısıtlanması, sulh ceza hâkimliklerinin hem tutuklama kararı veren hem de bu karara itirazı değerlendiren makam olmasının hukuka aykırı olması nedenleriyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının; gözaltında kötü muameleye maruz kalınması nedeniyle işkence ve kötü muamele yasağının; gözaltında iken kişisel bilgilerin ve görüntülerin basınla paylaşılması nedeniyle de masumiyet karinesinin ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

III. İNCELEME SONUÇLARI


Hak/Özgürlük 1 : Kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı


Müdahale İddiası 1 : Suç isnadına bağlı-haksız gözaltına alınmaya ilişkin müdahale iddiaları

Sonuç : Başvuru Yollarının Tüketilmemesi

Müdahale İddiası 2 : Suç isnadına bağlı-kuvvetli şüphe olmaması nedeniyle tutuklamaya ilişkin müdahale iddiaları

Sonuç : Açıkça Dayanaktan Yoksunluk

Müdahale İddiası 3 : Tutulanın dosyayı inceleyememesi

Sonuç : Açıkça Dayanaktan Yoksunluk

Müdahale İddiası 4 : Serbest bırakılma talebi-inceleme merciinin bağımsız ve tarafsız olmaması

Sonuç : Açıkça Dayanaktan Yoksunluk


Hak/Özgürlük 2 : İşkence ve kötü muamele yasağı


Müdahale İddiası 1 : İşkence ve kötü muamelenin gözaltında meydana gelmesi (tutma koşulları dışındaki haller)

Sonuç : Başvuru Yollarının Tüketilmemesi


Hak/Özgürlük 3 : Masumiyet karinesi


Müdahale İddiası 1 : Masumiyet karinesine ilişkin basın yoluyla yapılan müdahale iddiaları (kamu makamlarına atfen yapılan haberler gibi)

Sonuç : Açıkça Dayanaktan Yoksunluk


  • pdf
  • udf
  • yazdir
T.C. Anayasa Mahkemesi Grafik - Web Tasarım | 2017