FİLTRELER
  • KELİME ARA
  • KARAR KİMLİK BİLGİLERİ  • İNCELEME SONUÇLARI
  • İLGİLİ HUKUK
Bireysel Başvuru Kararları

Web Tarayıcınız pdf dosyalarını gösterememektedir.

Kararın PDF Dosyasını İndirmek İçin Tıklayınız.

I. KARAR KİMLİK BİLGİLERİ

Kararı Veren Birim İkinci Bölüm
Karar Türü (Başvuru Sonucu) Esas (İhlal)
Künye
(Serpil Kerimoğlu ve diğerleri, B. No: 2012/752, 17/9/2013, § …)
   
Başvuru Adı SERPİL KERİMOĞLU VE DİĞERLERİ
Başvuru No 2012/752
Başvuru Tarihi 22/11/2012
Karar Tarihi 17/9/2013
Resmi Gazete Tarihi - Sayısı 30/10/2013 - 28806

II. BAŞVURU KONUSU


Başvurucular, yakınları Selman KERİMOĞLU’nun 9/11/2011 tarihinde Van ilinde meydana gelen depremde otel enkazında kalarak vefat ettiğini ve hukuk yollarına başvurmalarına rağmen sonuç alamadıklarını belirterek, yaşam hakkının ve hak arama hürriyetinin ihlal edildiğini ileri sürmüşlerdir.

III. İNCELEME SONUÇLARI


Hak Müdahale Sonuç Giderim
Yaşam hakkı İhmal-kamu görevlisinin ihmali nedeniyle ölüm olaylarına ilişkin özelleştirilmemiş müdahale iddiaları İhlal Manevi tazminat
İhmal-kamu görevlisinin ihmali nedeniyle ölüm olaylarına ilişkin özelleştirilmemiş müdahale iddiaları Başvuru Yollarının Tüketilmemesi

IV.İLGİLİ HUKUKMevzuat Türü Mevzuat Tarihi/Numarası - İsmi Madde Numarası
Kanun 5237 Türk Ceza Kanunu 85
257
5902 Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 8
4
2
1
7269 Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun 13
4
6098 Türk Borçlar Kanunu 74
49
2577 İdari Yargılama Usulü Kanunu 13
4483 Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun 4
9
4
3
12
5271 Ceza Muhakemesi Kanunu 160
Yönetmelik 19/5/1988 Afetlere ilişkin Acil Yardım Teşkilatı ve Planlama Esaslarına Dair Yönetmelik 4
6
32
  • pdf
  • word
  • yazdir
T.C. Anayasa Mahkemesi Grafik - Web Tasarım | 2017