FİLTRELER
  • KELİME ARA
  • KARAR KİMLİK BİLGİLERİ  • İNCELEME SONUÇLARI
Bireysel Başvuru Kararları

Web Tarayıcınız pdf dosyalarını gösterememektedir.

Kararın PDF Dosyasını İndirmek İçin Tıklayınız.

I. KARAR KİMLİK BİLGİLERİ

Kararı Veren Birim Birinci Bölüm
Karar Türü (Başvuru Sonucu) Kabul Edilemezlik vd.
Künye (Arif İbiş, B. No: 2014/16836, 12/12/2018, § …)
Başvuru Adı ARİF İBİŞ
Başvuru No 2014/16836
Başvuru Tarihi 24/10/2014
Karar Tarihi 12/12/2018

II. BAŞVURU KONUSU


Başvuru, yakalama nedenlerinin bildirilmemesi, gözaltı ve tutuklama tedbirlerinin hukuki olmaması ve tutukluluğa ilişkin kararların doğal hâkim, bağımsız ve tarafsız hâkim ilkelerine aykırı olan sulh ceza hâkimliklerince verilmesi nedenleriyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının; gözaltı sürecindeki bazı uygulamalar nedeniyle kötü muamele yasağının; bazı söz ve uygulamalar nedeniyle de masumiyet karinesi ve eşitlik ilkesinin ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

III. İNCELEME SONUÇLARI


Hak/Özgürlük 1 : Kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı


Müdahale İddiası 1 : Tutulanın neden tutulduğunun bildirilmemesi

Sonuç : Başvuru Yollarının Tüketilmemesi

Müdahale İddiası 2 : Suç isnadına bağlı-haksız gözaltına alınmaya ilişkin müdahale iddiaları

Sonuç : Başvuru Yollarının Tüketilmemesi

Müdahale İddiası 3 : Suç isnadına bağlı-kuvvetli şüphe olmaması nedeniyle tutuklamaya ilişkin müdahale iddiaları

Sonuç : Açıkça Dayanaktan Yoksunluk

Müdahale İddiası 4 : Suç isnadına bağlı-tutuklamanın hukuki olmadığına ilişkin özelleştirilmemiş müdahale iddiaları

Sonuç : Açıkça Dayanaktan Yoksunluk

Müdahale İddiası 5 : Suç isnadına bağlı-tutukluluk süresinin uzatılma gerekçesinin olmamasına ilişkin müdahale iddiaları

Sonuç : Açıkça Dayanaktan Yoksunluk

Müdahale İddiası 6 : Suç isnadına bağlı-tutuklayan hakimin bağımsız ve tarafsız olmaması nedeniyle tutuklamaya ilişkin müdahale iddiaları

Sonuç : Anayasal ve Kişisel Önemin Olmaması


Hak/Özgürlük 2 : İşkence ve kötü muamele yasağı


Müdahale İddiası 1 : İşkence ve kötü muamelenin gözaltında meydana gelmesi (tutma koşulları dışındaki haller)

Sonuç : Başvuru Yollarının Tüketilmemesi


Hak/Özgürlük 3 : Masumiyet karinesi


Müdahale İddiası 1 : Masumiyet karinesine ilişkin özelleştirilmemiş müdahale iddiaları

Sonuç : Açıkça Dayanaktan Yoksunluk


Hak/Özgürlük 4 : Ayrımcılık yasağı


Müdahale İddiası 1 : Adil yargılanma hakkı (ceza) ile bağlantılı ayrımcılık yasağının ihlali iddiası

Sonuç : Açıkça Dayanaktan Yoksunluk


  • pdf
  • udf
  • yazdir
T.C. Anayasa Mahkemesi Grafik - Web Tasarım | 2017