FİLTRELER

  • KARAR KİMLİK BİLGİLERİ  • İNCELEME SONUÇLARI
Bireysel Başvuru Kararları

Web Tarayıcınız pdf dosyalarını gösterememektedir.

Kararın PDF Dosyasını İndirmek İçin Tıklayınız.

I. KARAR KİMLİK BİLGİLERİ

Kararı Veren Birim İkinci Bölüm
Karar Türü (Başvuru Sonucu) Kabul Edilemezlik vd.
Künye (Çağatay Postacı, B. No: 2015/1864, 22/3/2018, § …)
Başvuru Adı ÇAĞATAY POSTACI
Başvuru No 2015/1864
Başvuru Tarihi 30/1/2015
Karar Tarihi 22/3/2018

II. BAŞVURU KONUSU


Başvuru, Kara Harp Okulu ile ilişiğin kesilmesi nedeniyle açılan tazminat davasında kusur oranının takdiri noktasında hakkaniyete ve yerleşik içtihata aykırı karar verilmesi, Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin yapısal sorunları nedeniyle hakkaniyete uygun, tarafsız yargılama yapılmaması ve mahkemeye erişim hakkını engelleyecek şekilde aleyhe vekâlet ücretine hükmedilmesi nedenleriyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

III. İNCELEME SONUÇLARI


Hak/Özgürlük 1 : Adil yargılanma hakkı (genel)


Müdahale İddiası 1 : Adil yargılanma hakkına (idare) ilişkin özelleştirilmemiş müdahale iddiaları

Sonuç : Açıkça Dayanaktan Yoksunluk


Hak/Özgürlük 2 : Bağımsız ve tarafsız mahkemede yargılanma hakkı


Müdahale İddiası 1 : Bağımsız ve tarafsız mahkemede yargılanma hakkına ilişkin özelleştirilmemiş müdahale iddiaları

Sonuç : Açıkça Dayanaktan Yoksunluk


Hak/Özgürlük 3 : Mahkemeye erişim hakkı


Müdahale İddiası 1 : Aleyhine vekalet ücretine hükmedilmesi

Sonuç : Açıkça Dayanaktan Yoksunluk


  • pdf
  • udf
  • yazdir
T.C. Anayasa Mahkemesi Grafik - Web Tasarım | 2017