FİLTRELER

  • KARAR KİMLİK BİLGİLERİ  • İNCELEME SONUÇLARI
Bireysel Başvuru Kararları

Web Tarayıcınız pdf dosyalarını gösterememektedir.

Kararın PDF Dosyasını İndirmek İçin Tıklayınız.

I. KARAR KİMLİK BİLGİLERİ

Kararı Veren Birim İkinci Bölüm
Karar Türü (Başvuru Sonucu) Esas (İhlal)
Künye (Ali Şimşek ve diğerleri, B. No: 2015/18770, 22/3/2018, § …)
Başvuru Adı ALİ ŞİMŞEK VE DİĞERLERİ
Başvuru No 2015/18770
Başvuru Tarihi 26/11/2015
Karar Tarihi 22/3/2018

II. BAŞVURU KONUSU


Başvuru, kamulaştırma bedelinin düşük belirlenmesi ve değer kaybına uğratılması nedeniyle mülkiyet ve özel hayata saygı haklarının, idare lehine vekâlet ücretine hükmedilmesi nedeniyle mahkemeye erişim hakkının ve yargılamanın uzun sürmesi nedeniyle de makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

III. İNCELEME SONUÇLARI


Hak/Özgürlük 1 : Mülkiyet hakkı


Müdahale İddiası 1 : Kamulaştırma bedeline ilişkin müdahale iddiaları

Sonuç : Açıkça Dayanaktan Yoksunluk


Hak/Özgürlük 2 : Makul sürede yargılanma hakkı


Müdahale İddiası 1 : Makul sürede yargılanma hakkına ilişkin özelleştirilmemiş müdahale iddiaları

Sonuç : İhlal

Giderim : Manevi tazminat


Hak/Özgürlük 3 : Mahkemeye erişim hakkı


Müdahale İddiası 1 : Aleyhine vekalet ücretine hükmedilmesi

Sonuç : Açıkça Dayanaktan Yoksunluk


  • pdf
  • udf
  • yazdir
T.C. Anayasa Mahkemesi Grafik - Web Tasarım | 2017