FİLTRELER
  • KELİME ARA
  • KARAR KİMLİK BİLGİLERİ  • İNCELEME SONUÇLARI
  • İLGİLİ HUKUK
Bireysel Başvuru Kararları

Web Tarayıcınız pdf dosyalarını gösterememektedir.

Kararın PDF Dosyasını İndirmek İçin Tıklayınız.

I. KARAR KİMLİK BİLGİLERİ

Kararı Veren Birim Genel Kurul
Karar Türü (Başvuru Sonucu) Esas (İhlal Olmadığı)
Künye
(Ahmet Hüsrev Altan [GK], B. No: 2016/23668, 3/5/2019, § …)
   
Başvuru Adı AHMET HÜSREV ALTAN
Başvuru No 2016/23668
Başvuru Tarihi 8/11/2016
Karar Tarihi 3/5/2019
Resmi Gazete Tarihi - Sayısı 26/6/2019 - 30813

II. BAŞVURU KONUSU


Başvuru, uygulanan gözaltı ve tutuklama tedbirlerinin hukuki olmaması, tutukluluğa ilişkin kararların bağımsız ve tarafsız olmayan sulh ceza hâkimliklerince verilmesi, soruşturma dosyasına erişimin kısıtlanması ve tutukluluğa itiraz incelemesinin duruşmasız olarak yapılması nedenleriyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının; gazetecilik faaliyeti ve ifade özgürlüğü kapsamındaki eylemlerin tutuklamaya konu edilmesi nedeniyle ifade ve basın özgürlüklerinin; gözaltı ve tutukluluk süreçlerindeki bazı uygulamalar nedeniyle kötü muamele yasağının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

III. İNCELEME SONUÇLARI


Hak Müdahale Sonuç Giderim
Kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı Suç isnadına bağlı-haksız gözaltına alınmaya ilişkin müdahale iddiaları Başvuru Yollarının Tüketilmemesi
Serbest bırakılma talebi-inceleme merciinin bağımsız ve tarafsız olmaması Açıkça Dayanaktan Yoksunluk
Tutulanın dosya ve delillere erişememesine ilişkin özelleştirilmemiş müdahale iddiaları Açıkça Dayanaktan Yoksunluk
Serbest bırakılma talebi-incelemenin duruşmasız yapılması Açıkça Dayanaktan Yoksunluk
Suç isnadına bağlı-gazetecilerin tutuklanmasına bağlı müdahale iddiaları (PDY ile ilgili müdahaleler bağlamında yapılacak başvurularda kullanılacaktır) İhlal Olmadığı
İfade özgürlüğü Basın özgürlüğüne ilişkin özelleştirilmemiş müdahale iddiaları İhlal Olmadığı
Kötü muamele yasağı Tutma koşulları-gözaltında insani olmayan tutma koşulları Başvuru Yollarının Tüketilmemesi

IV.İLGİLİ HUKUKMevzuat Türü Mevzuat Tarihi/Numarası - İsmi Madde Numarası
Kanun 5271 Ceza Muhakemesi Kanunu 91
4675 İnfaz Hakimliği Kanunu 5
3713 Terörle Mücadele Kanunu 3
2
1
5237 Türk Ceza Kanunu 314
311
309
220
4675 İnfaz Hakimliği Kanunu 6
4
5271 Ceza Muhakemesi Kanunu 141
4675 İnfaz Hakimliği Kanunu 1
5271 Ceza Muhakemesi Kanunu 271
270
153
109
101
142
3713 Terörle Mücadele Kanunu 5
KHK 684 Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 6
667 Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararname 6
  • pdf
  • udf
  • yazdir
T.C. Anayasa Mahkemesi Grafik - Web Tasarım | 2017