FİLTRELER
  • KELİME ARA
  • KARAR KİMLİK BİLGİLERİ  • İNCELEME SONUÇLARI
Bireysel Başvuru Kararları

Web Tarayıcınız pdf dosyalarını gösterememektedir.

Kararın PDF Dosyasını İndirmek İçin Tıklayınız.

I. KARAR KİMLİK BİLGİLERİ

Kararı Veren Birim İkinci Bölüm
Karar Türü (Başvuru Sonucu) Esas (İhlal)
Künye (Nesrin Kılıç, B. No: 2013/772, 7/11/2013, § …)
Başvuru Adı NESRİN KILIÇ
Başvuru No 2013/772
Başvuru Tarihi 11/1/2013
Karar Tarihi 7/11/2013
Resmi Gazete Tarihi - Sayısı 5/12/2013 - 28842

II. BAŞVURU KONUSU


Başvurucu, iş akdinin feshedilmesi üzerine iş mahkemesinde açtığı feshe itiraz davasının, 4857 sayılı İş Kanunu’nda belirtilen üç aylık süreye rağmen yaklaşık 40 aylık makul olmayan bir sürede tamamlandığı ve davayla ilgili kesin kararın kendi içinde çelişik olduğu gerekçesiyle hak arama hürriyeti ile çalışma ve sözleşme hürriyetinin ihlal edildiğini ileri sürerek, ihlalin tespitiyle uğramış olduğu maddi ve manevi zararın tazminine karar verilmesini talep etmiştir.

III. İNCELEME SONUÇLARI


Hak/Özgürlük 1 : Makul sürede yargılanma hakkı


Müdahale İddiası 1 : Makul sürede yargılama yapılmaması (iş davaları)

Sonuç : İhlal

Giderim : Manevi tazminat


Hak/Özgürlük 2 : Kapsam dışı haklar


Müdahale İddiası 1 : Kapsam dışında bulunan çalışma hakkına ilişkin müdahale iddiaları

Sonuç : Konu Bakımından Yetkisizlik


Hak/Özgürlük 3 : Gerekçeli karar hakkı


Müdahale İddiası 1 : Gerekçesiz karar verilmesi (üst derece mahkemesi)

Sonuç : Açıkça Dayanaktan Yoksunluk


  • pdf
  • word
  • yazdir
T.C. Anayasa Mahkemesi Grafik - Web Tasarım | 2017