FİLTRELER
  • KELİME ARA
  • KARAR KİMLİK BİLGİLERİ  • İNCELEME SONUÇLARI
Bireysel Başvuru Kararları

Web Tarayıcınız pdf dosyalarını gösterememektedir.

Kararın PDF Dosyasını İndirmek İçin Tıklayınız.

I. KARAR KİMLİK BİLGİLERİ

Kararı Veren Birim Birinci Bölüm
Karar Türü (Başvuru Sonucu) Esas (İhlal)
Künye (Mete Aslan (2), B. No: 2014/12734, 12/12/2018, § …)
Başvuru Adı METE ASLAN (2)
Başvuru No 2014/12734
Başvuru Tarihi 21/7/2014
Karar Tarihi 12/12/2018

II. BAŞVURU KONUSU


Başvuru, tutuklama nedeni olarak ceza süresine dayalı kaçma şüphesinin gösterilmesi nedeniyle masumiyet karinesinin; haksız olarak tutuklama kararı verilmesi nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının; mahkûmiyet kararının sorgulama imkânının tanınmadığı gizli tanık beyanına dayandırılması, kanun yolu mercii kararının gerekçesiz olması, kanuni hâkim güvencesine aykırı şekilde özel yetkili mahkemede iletişimin dinlenmesi sonucu tesadüfen elde edilen delillerin hükme esas alınarak ve mağdurlar dinlenilmeden karar verilmesi nedenleriyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

III. İNCELEME SONUÇLARI


Hak/Özgürlük 1 : Masumiyet karinesi


Müdahale İddiası 1 : Masumiyet karinesine ilişkin özelleştirilmemiş müdahale iddiaları

Sonuç : Başvurunun reddi


Hak/Özgürlük 2 : Kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı


Müdahale İddiası 1 : Suç isnadına bağlı tutmaya ilişkin özelleştirilmemiş müdahale iddiaları

Sonuç : Başvurunun reddi


Hak/Özgürlük 3 : Tanık dinletme ve sorgulama hakkı


Müdahale İddiası 1 : Gizli tanıkla ilgili müdahale iddiaları

Sonuç : İhlal

Giderim : Yeniden yargılama


Hak/Özgürlük 4 : Bağımsız ve tarafsız mahkemede yargılanma hakkı


Müdahale İddiası 1 : Bağımsız ve tarafsız mahkemede yargılanma hakkına ilişkin özelleştirilmemiş müdahale iddiaları

Sonuç : İncelenmesine Yer Olmadığı


Hak/Özgürlük 5 : Hakkaniyete uygun yargılanma hakkı


Müdahale İddiası 1 : Hukuka aykırı olarak elde edilen delillere göre karar verilmesine ilişkin özelleştirilmemiş müdahale iddiaları

Sonuç : İncelenmesine Yer Olmadığı


Hak/Özgürlük 6 : Gerekçeli karar hakkı


Müdahale İddiası 1 : Gerekçesiz karar verilmesi (üst derece mahkemesi)

Sonuç : İncelenmesine Yer Olmadığı


  • pdf
  • udf
  • yazdir
T.C. Anayasa Mahkemesi Grafik - Web Tasarım | 2017