FİLTRELER
  • KELİME ARA
  • KARAR KİMLİK BİLGİLERİ  • İNCELEME SONUÇLARI
  • İLGİLİ HUKUK
Bireysel Başvuru Kararları

Web Tarayıcınız pdf dosyalarını gösterememektedir.

Kararın PDF Dosyasını İndirmek İçin Tıklayınız.

I. KARAR KİMLİK BİLGİLERİ

Kararı Veren Birim Birinci Bölüm
Karar Türü (Başvuru Sonucu) Esas (İhlal)
Künye
(Mete Aslan (2), B. No: 2014/12734, 12/12/2018, § …)
   
Başvuru Adı METE ASLAN (2)
Başvuru No 2014/12734
Başvuru Tarihi 21/7/2014
Karar Tarihi 12/12/2018

II. BAŞVURU KONUSU


Başvuru, tutuklama nedeni olarak ceza süresine dayalı kaçma şüphesinin gösterilmesi nedeniyle masumiyet karinesinin; haksız olarak tutuklama kararı verilmesi nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının; mahkûmiyet kararının sorgulama imkânının tanınmadığı gizli tanık beyanına dayandırılması, kanun yolu mercii kararının gerekçesiz olması, kanuni hâkim güvencesine aykırı şekilde özel yetkili mahkemede iletişimin dinlenmesi sonucu tesadüfen elde edilen delillerin hükme esas alınarak ve mağdurlar dinlenilmeden karar verilmesi nedenleriyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

III. İNCELEME SONUÇLARI


Hak Müdahale Sonuç Giderim
Masumiyet karinesi Masumiyet karinesine ilişkin özelleştirilmemiş müdahale iddiaları Başvurunun reddi
Kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı Suç isnadına bağlı tutmaya ilişkin özelleştirilmemiş müdahale iddiaları Başvurunun reddi
Suç isnadına bağlı tutmaya ilişkin özelleştirilmemiş müdahale iddiaları Başvurunun reddi
Tanık dinletme ve sorgulama hakkı Gizli tanıkla ilgili müdahale iddiaları İhlal Yeniden yargılama
Bağımsız ve tarafsız mahkemede yargılanma hakkı Bağımsız ve tarafsız mahkemede yargılanma hakkına ilişkin özelleştirilmemiş müdahale iddiaları İncelenmesine Yer Olmadığı
Hakkaniyete uygun yargılanma hakkı Hukuka aykırı olarak elde edilen delillere göre karar verilmesine ilişkin özelleştirilmemiş müdahale iddiaları İncelenmesine Yer Olmadığı
Gerekçeli karar hakkı Gerekçesiz karar verilmesi (üst derece mahkemesi) İncelenmesine Yer Olmadığı

IV.İLGİLİ HUKUKMevzuat Türü Mevzuat Tarihi/Numarası - İsmi Madde Numarası
Kanun 5271 Ceza Muhakemesi Kanunu 58
5726 Tababet ve Şuabatı Sanatların Tarzı İcrasına Dair Kanun 9
4
5
  • pdf
  • udf
  • yazdir
T.C. Anayasa Mahkemesi Grafik - Web Tasarım | 2017