FİLTRELER
  • KELİME ARA
  • KARAR KİMLİK BİLGİLERİ  • İNCELEME SONUÇLARI
Bireysel Başvuru Kararları

Web Tarayıcınız pdf dosyalarını gösterememektedir.

Kararın PDF Dosyasını İndirmek İçin Tıklayınız.

I. KARAR KİMLİK BİLGİLERİ

Kararı Veren Birim İkinci Bölüm
Karar Türü (Başvuru Sonucu) Esas (İhlal Olmadığı)
Künye (Serkan Güngör, B. No: 2014/20224, 30/10/2018, § …)
Başvuru Adı SERKAN GÜNGÖR
Başvuru No 2014/20224
Başvuru Tarihi 26/12/2014
Karar Tarihi 30/10/2018

II. BAŞVURU KONUSU


Başvuru, tutukluluğun makul süreyi aşması, tutukluluk ve tutukluluğa ilişkin itiraz incelemelerinin duruşmasız olarak yapılması ve bu incelemeler sırasında alınan savcılık görüşünün bildirilmemesi nedenleriyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının, yargılamanın makul sürede sonuçlandırılmaması nedeniyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

III. İNCELEME SONUÇLARI


Hak/Özgürlük 1 : Kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı


Müdahale İddiası 1 : Serbest bırakılma talebi-incelemenin duruşmasız yapılması

Sonuç : Konu Bakımından Yetkisizlik

Sonuç : Süre Aşımı

Sonuç : Açıkça Dayanaktan Yoksunluk

Müdahale İddiası 2 : Suç isnadına bağlı-tutukluluk süresinin uzatılma gerekçesinin matbu olmasına ilişkin müdahale iddiaları

Sonuç : İhlal Olmadığı

Müdahale İddiası 3 : Serbest bırakılma talebi-savcı görüşünün bildirilmemesi

Sonuç : Konu Bakımından Yetkisizlik

Sonuç : Süre Aşımı

Sonuç : Açıkça Dayanaktan Yoksunluk


Hak/Özgürlük 2 : Makul sürede yargılanma hakkı


Müdahale İddiası 1 : Makul sürede yargılanma hakkına ilişkin özelleştirilmemiş müdahale iddiaları

Sonuç : Başvuru Yollarının Tüketilmemesi


  • pdf
  • udf
  • yazdir
T.C. Anayasa Mahkemesi Grafik - Web Tasarım | 2017