logo
Bireysel Başvuru Kararları Kullanıcı Kılavuzu English

(Yunis Aydemir ve diğerleri, B. No: 2014/502, 22/6/2015, § …)
Kararlar Bilgi Bankasında yayınlanan karar metni
editöryal düzeltmelere tabi tutulmuş olabilir.
   


 

 

 

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ

ANAYASA MAHKEMESİ

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

KARAR

 

YUNİS AYDEMİR VE DİĞERLERİ BAŞVURUSU

(Başvuru Numarası: 2014/502)

 

Karar Tarihi: 22/6/2015

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

KARAR

 

 

Başkan

:

Alparslan ALTAN

Üyeler

:

Serdar ÖZGÜLDÜR

 

 

Celal Mümtaz AKINCI

 

 

Muammer TOPAL

 

 

M. Emin KUZ

Raportör Yrd.

:

Derya ATAKUL

Başvurucular

:

Yunis AYDEMİR

 

 

Emin ORHAN

 

 

Ali Haydar KELEŞ

Vekilleri

:

Av. Keleş ÖZTÜRK - Av. Faruk Nafiz ERTEKİN

 

 

 

I. BAŞVURUNUN KONUSU

1. Başvurucular, "silahlı terör örgütüne üye olma ve resmi belgede sahtecilik" suçlarını işledikleri iddiasıyla yargılandıkları davanın halen devam ettiğini ve yargılamanın makul sürede sonuçlandırılamadığını belirterek, adil yargılanma haklarının ihlal edildiğini ileri sürmüşler, maddi ve manevi tazminat talebinde bulunmuşlardır.

II. BAŞVURU SÜRECİ

2. Başvuru, 8/1/2014 tarihinde İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi vasıtasıyla yapılmıştır. İdari yönden yapılan ön incelemede başvurunun Komisyona sunulmasına engel bir durumunun bulunmadığı tespit edilmiştir.

3. İkinci Bölüm İkinci Komisyonunca, 18/2/2014 tarihinde, başvurunun, kabul edilebilirlik incelemesi Bölüm tarafından yapılmak üzere, dosyanın Bölüme gönderilmesine karar verilmiştir.

4. Başvurucu Yunis Aydemir tarafından yapılan 2014/502 numaralı bireysel başvuru dosyası ile başvurucu Emin Orhan tarafından yapılan 2014/503 numaralı bireysel başvuru dosyası ve başvurucu Ali Haydar Keleş tarafından yapılan 2014/504 numaralı bireysel başvuru dosyası, aralarındaki hukuki ve fiili irtibat nedeniyle birleştirilmiş, incelemeye 2014/502 numaralı bireysel başvuru dosyası üzerinden devam edilmiştir.

5. Bölüm Başkanı tarafından 10/4/2014 tarihinde, kabul edilebilirlik ve esas incelemesinin birlikte yapılmasına karar verilmiştir.

6. Başvuru konusu olay ve olgular ile başvurunun bir örneği, görüş için Adalet Bakanlığına gönderilmiştir. Adalet Bakanlığının 20/5/2014 tarihli yazısında, Anayasa Mahkemesinin önceki kararlarına ve bu kapsamda sunulan görüşlerine atfen, başvuru hakkında görüş sunulmayacağı bildirilmiştir.

III. OLAY VE OLGULAR

A. Olaylar

7. Başvuru formu ve eklerinde ifade edildiği şekliyle ve UYAP aracılığıyla erişilen bilgi ve belgeler çerçevesinde olaylar özetle şöyledir:

8. Başvurucu Emin Orhan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca (CMK. 250. maddesi ile yetkili) yürütülen soruşturma kapsamında, 21/9/2006 tarihinde gözaltına alınmış, İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesinin (CMK. 250. maddesi ile görevli) 25/9/2006 tarihli ve 2006/49 Sorgu sayılı kararı ile tutuklanmıştır.

9. Başvurucu Ali Haydar Keleş, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca (CMK. 250. maddesi ile yetkili) yürütülen soruşturma kapsamında, 23/9/2006 tarihinde gözaltına alınmış, İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesinin (CMK. 250. maddesi ile görevli) 27/9/2006 tarihli ve 2006/52 Sorgu sayılı kararı ile tutuklanmıştır.

10. Başvurucular Ali Haydar Keleş, Emin Orhan ve diğer yirmi iki şüpheli hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının (CMK. 250. maddesi ile yetkili) 5/1/2007 tarihli ve E.2007/8 sayılı iddianamesi ile “silahlı terör örgütüne üye olma ve resmi belgede sahtecilik” suçlarını işledikleri iddiasıyla kamu davası açılmış ve dava İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesinin (CMK. 250. maddesi ile görevli) E.2007/24 sayılı dosyasına kaydedilmiştir.

11. Başvurucu Yunis Aydemir, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca (CMK. 250. maddesi ile yetkili) yürütülen soruşturma kapsamında, 17/1/2007 tarihinde gözaltına alınmış, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinin (CMK. 250. maddesi ile görevli) 20/1/2007 tarihli ve 2007/15 Sorgu sayılı kararı ile tutuklanmıştır.

12. Başvurucu Yunis Aydemir hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının (CMK. 250. maddesi ile yetkili) 5/3/2007 tarihli ve E.2007/343 sayılı iddianamesi ile “silahlı terör örgütüne üye olma ve resmi belgede sahtecilik” suçlarını işlediği iddiasıyla kamu davası açılmış ve dava İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesinin (CMK. 250. maddesi ile görevli) E.2007/139 sayılı dosyasına kaydedilmiştir.

13. İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi (CMK. 250. maddesi ile görevli), 20/4/2007 tarihli ve E.2007/22, K.2007/197 sayılı kararı ile E.2007/22 sayılı dava dosyasının, İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesinin E.2007/24 sayılı dava dosyası ile birleştirilmesine, yargılamanın E.2007/24 sayılı dava dosyası üzerinden devam etmesine karar vermiştir.

14. İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi (CMK. 250. maddesi ile görevli), 29/5/2007, 31/5/2007, 7/8/2007, 24/7/2008, 5/12/2008 ve 21/10/2010 tarihli kararları ile E.2007/116, E.2007/139, E.2007/314, E.2008/165, E.2008/283 ve E.2010/124 sayılı dava dosyalarının, Mahkemenin E.2007/24 sayılı dava dosyası ile birleştirilmesine, yargılamanın E.2007/24 sayılı dava dosyası üzerinden devam etmesine karar vermiştir.

15. Kartal 3. Asliye Ceza Mahkemesi, 17/12/2007 tarihli ve E.2007/324, K.2007/941 sayılı kararı ile başvurucu Yunis Aydemir hakkında “sahte nüfus cüzdanı kullanma ve görevi yaptırmamak için direnme” suçlarını işlediği iddiasıyla Mahkemenin E.2007/324 sayılı dosyasında açılan kamu davasının, İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesinin E.2007/24 sayılı dava dosyası ile birleştirilmesine, yargılamanın E.2007/24 sayılı dava dosyası üzerinden devam etmesine karar vermiştir.

16. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi (CMK. 250. maddesi ile görevli), 4/4/2008 tarihli ve E.2007/641, K.2008/76 sayılı kararı ile E.2007/641 sayılı dava dosyasının, İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesinin E.2007/24 sayılı dava dosyası ile birleştirilmesine, yargılamanın E.2007/24 sayılı dava dosyası üzerinden devam etmesine karar vermiştir.

17. İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi (CMK. 250. maddesi ile görevli), 4/4/2008 tarihli ve E.2007/641, K.2008/76 sayılı kararı ile E.2007/641 sayılı dava dosyasının, İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesinin E.2007/24 sayılı dava dosyası ile birleştirilmesine, yargılamanın E.2007/24 sayılı dava dosyası üzerinden devam etmesine karar vermiştir.

18. Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi (CMK. 250. maddesi ile görevli), 19/1/2009 tarihli ve E.2009/17, K.2009/7 sayılı kararı ile E.2009/17 sayılı dava dosyasının, İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesinin E.2007/24 sayılı dava dosyası ile birleştirilmesine, yargılamanın E.2007/24 sayılı dava dosyası üzerinden devam etmesine karar vermiştir.

19. İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi, 21/10/2010 tarihli ve E.2007/24, K.2010/195 sayılı kararı ile E.2007/24 sayılı dava dosyasının, İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesinin (CMK. 250. maddesi ile görevli) E.2007/303 sayılı dava dosyası ile birleştirilmesine, yargılamanın E.2007/303 sayılı dava dosyası üzerinden devam etmesine karar vermiştir.

20. İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesinin, 21/10/2010 tarihli birleştirme kararına yaptığı itiraz üzerine, Yargıtay 5. Ceza Dairesinin 16/2/2011 tarihli ve E.2011/814, K.2011/872 sayılı ilâmı ile birleştirme kararı kaldırılarak, dosya İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmiştir.

21. İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesinin E.2011/64 sayılı dosyasına kaydedilen davada, 22/11/2011 ve 6/12/2011 tarihli kararlar ile E.2011/206 ve E.2011/231 sayılı dava dosyalarının, Mahkemenin E.2011/64 sayılı dava dosyası ile birleştirilmesine, yargılamanın E.2011/64 sayılı dava dosyası üzerinden devam etmesine karar verilmiştir.

22. Özel yetkili mahkemelerin kapatılması üzerine, İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesince 7/3/2014 tarihli ve E.2011/64, K.2014/104 sayılı karar ile dava dosyasının görevli ve yetkili İstanbul Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine karar verilmiştir.

23. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesinin E.2014/101 sayılı dosyasına kaydedilen davada toplam kırk iki sanığın yargılaması halen devam etmektedir.

24. Başvurucular, 8/1/2014 tarihinde bireysel başvuruda bulunmuşlardır.

B. İlgili Hukuk

25. 26/9/2004 tarih ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 204. maddesinin (1) numaralı fıkrası ve 314. maddesinin (2) numaralı fıkrası.

IV. İNCELEME VE GEREKÇE

26. Mahkemenin 22/6/2015 tarihinde yapmış olduğu toplantıda, başvurucuların 8/1/2014 tarih ve 2014/502 numaralı bireysel başvuruları incelenip gereği düşünüldü:

A. Başvurucuların İddiaları

27. Başvurucular, "silahlı terör örgütüne üye olma ve resmi belgede sahtecilik" suçlarını işledikleri iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 5/1/2007 tarihli iddianamesi ile haklarında açılan kamu davasının halen devam ettiğini ve yargılamanın makul sürede sonuçlandırılamadığını belirterek, adil yargılanma haklarının ihlal edildiğini ileri sürmüşlerdir.

B. Değerlendirme

1. Kabul Edilebilirlik Yönünden

28. Başvuru formu ile eklerinin incelenmesi sonucunda, açıkça dayanaktan yoksun olmadığı ve kabul edilemezliğine karar verilmesini gerektirecek başka bir neden de bulunmadığı anlaşılan başvurunun kabul edilebilir olduğuna karar verilmesi gerekir.

2. Esas Yönünden

29. Başvurucular, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında açılan kamu davasının halen devam ettiğini ve yargılamanın makul sürede sonuçlandırılamadığını belirterek, adil yargılanma haklarının ihlal edildiğini ileri sürmüşlerdir.

30. Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (Sözleşme) ortak koruma alanı dışında kalan bir hak ihlali iddiasını içeren başvurunun kabul edilebilir olduğuna karar verilmesi mümkün olmayıp (B. No: 2012/1049, 26/3/2013, § 18), Sözleşme metni ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarından ortaya çıkan ve adil yargılanma hakkının somut görünümleri olan alt ilke ve haklar, Anayasa’nın 36. maddesinde yer verilen adil yargılanma hakkının da unsurlarıdır. Anayasa Mahkemesi de Anayasa’nın 36. maddesi uyarınca inceleme yaptığı birçok kararında, ilgili hükmü Sözleşme’nin 6. maddesi ve AİHM içtihadı ışığında yorumlamak suretiyle, Sözleşme’nin lâfzî içeriğinde yer alan ve AİHM içtihadıyla adil yargılanma hakkının kapsamına dâhil edilen ilke ve haklara, Anayasa’nın 36. maddesi kapsamında yer vermektedir. Somut başvurunun dayanağını oluşturan makul sürede yargılanma hakkı da yukarıda belirtilen ilkeler uyarınca adil yargılanma hakkının kapsamına dâhil olup, ayrıca davaların en az giderle ve mümkün olan süratle sonuçlandırılmasının yargının görevi olduğunu belirten Anayasa’nın 141. maddesinin de Anayasa’nın bütünselliği ilkesi gereği, makul sürede yargılanma hakkının değerlendirilmesinde göz önünde bulundurulması gerektiği açıktır (B. No: 2012/13, 2/7/2013, §§ 38–39).

31. Davanın karmaşıklığı, yargılamanın kaç dereceli olduğu, tarafların ve ilgili makamların yargılama sürecindeki tutumu ve başvurucunun davanın hızla sonuçlandırılmasındaki menfaatinin niteliği gibi hususlar, bir davanın süresinin makul olup olmadığının tespitinde göz önünde bulundurulması gereken kriterlerdir (B. No: 2012/13, 2/7/2013, §§ 41–45).

32. Anayasa’nın 36. ve Sözleşme’nin 6. maddesi uyarınca kişilere, cezai alanda yöneltilen suçlamaların da (suç isnadı) makul sürede karara bağlanmasını isteme hakkı tanınmıştır. İsnat olunan fiil, ceza kanunlarında suç olarak nitelendirilmiş ve yargılama aşamasında ceza hukukunun kuralları uygulanmış ise ayrıca bir uygulanabilirlik incelemesi yapılmaksızın kendiliğinden adil yargılanma hakkının kapsamına girer (B. No: 2013/625, 9/1/2014, § 31). Başvuru konusu olayda, başvurucular hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olma ve resmi belgede sahtecilik" suçlarını işledikleri iddiasıyla soruşturma başlatılmıştır. Başvurucular hakkında isnat olunan suçlar, 5237 sayılı Kanun’un 204. maddesinin (1) numaralı fıkrası ve 314. maddesinin (2) numaralı fıkrasında hapis cezasını gerektirir şekilde tanımlanmıştır. Bu çerçevede başvurucular hakkındaki suç isnadına dayalı yargılamanın Anayasa’nın 36. maddesinin güvence kapsamına girdiği konusunda kuşku bulunmamaktadır (B. No: 2012/625, 9/1/2014, § 32).

33. Ceza muhakemesinde yargılama süresinin makul olup olmadığı değerlendirilirken sürenin başlangıcı, bir kişiye suç işlediği iddiasının yetkili makamlar tarafından bildirilmesi veya isnattan ilk olarak etkilendiği arama ve gözaltı gibi bir takım tedbirlerin uygulanması anı ya da kamu davasının açıldığı tarihtir. Somut başvuru açısından bu tarihler başvurucu Emin Orhan için gözaltına alındığı 21/9/2006, başvurucu Ali Haydar Keleş için gözaltına alındığı 23/9/2006 ve başvurucu Yunis Aydemir için gözaltına alındığı 17/1/2007 tarihidir. Ceza yargılamasında sürenin sona erdiği tarih, suç isnadının nihai olarak karara bağlandığı, yargılaması devam eden davalar yönünden ise Anayasa Mahkemesinin makul süre şikâyetiyle ilgili kararını verdiği tarihtir (B. No: 2013/695, 9/1/2014, § 35).

34. Başvuruya konu yargılama sürecinin incelenmesinde, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında başvurucu Emin Orhan’ın, 21/9/2006 tarihinde gözaltına alınarak, 25/9/2006 tarihinde tutuklandığı, başvurucu Ali Haydar Keleş’in, 23/9/2006 tarihinde gözaltına alınarak 27/9/2006 tarihinde tutuklandığı, Başsavcılığın 5/1/2007 tarihli iddianamesi ile başvurucular Ali Haydar Keleş, Emin Orhan ve diğer yirmi iki şüpheli hakkında, “silahlı terör örgütüne üye olma ve resmi belgede sahtecilik” suçlarını işledikleri iddiasıyla kamu davası açıldığı, davanın İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesinin E.2007/24 sayılı dosyasına kaydedildiği tespit edilmiştir. Başvurucu Yunis Aydemir’in, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 17/1/2007 tarihinde gözaltına alınarak, 20/1/2007 tarihinde tutuklandığı, Başsavcılığın 5/3/2007 tarihli iddianamesi ile “silahlı terör örgütüne üye olma ve resmi belgede sahtecilik” suçlarını işlediği iddiasıyla kamu davası açıldığı, davanın İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesinin E.2007/139 sayılı dosyasına kaydedildiği görülmüştür. İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesince başvurucu Yunis Aydemir’in yargılandığı dava dosyası da aralarında olmak üzere toplam altı dava dosyasının muhtelif tarihlerde, Mahkemenin E.2007/24 sayılı dava dosyası ile birleştirildiği, yine farklı mahkemeler tarafından beş dava dosyasının İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesinin E.2007/24 sayılı dava dosyası ile birleştirildiği belirlenmiştir. İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından da 21/10/2010 tarihli karar ile E.2007/24 sayılı dava dosyasının, İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesinin E.2007/303 sayılı dava dosyası ile birleştirilmesine, yargılamanın E.2007/303 sayılı dava dosyası üzerinden devam etmesine karar verildiği, ancak İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesinin, birleştirme kararına yaptığı itiraz üzerine, Yargıtay 5. Ceza Dairesinin 16/2/2011 tarihli ilâmı ile birleştirme kararının kaldırıldığı ve dosyanın İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesinin E.2011/64 sayılı dosyasına kaydedildiği tespit edilmiştir. İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesince iki farklı dava dosyasının, Mahkemenin E.2011/64 sayılı dava dosyası ile birleştirildiği, özel yetkili mahkemelerin kapatılması üzerine, dava dosyasının İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesinin E.2014/101 sayılı dosyasına kaydedildiği ve yargılamanın halen devam ettiği anlaşılmıştır.

35. 4/12/2004 tarih ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun öngördüğü yargılama usullerine tabi mahkemeler nezdindeki yargılamaların makul sürede tamamlanmadığı yönündeki iddialar daha önce bireysel başvuru konusu yapılmış ve Anayasa Mahkemesi tarafından makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiği yönünde kararlar verilmiştir (B. No: 2012/625, 9/1/2014, §§ 23-41; B. No: 2013/695, 9/1/2014, §§ 24-40).

36. Başvuruya konu davada yer alan kişi sayısı ve davanın mahiyeti nedeniyle icrası gereken usul işlemlerinin niteliği başvuruya konu yargılamanın karmaşık olduğunu ortaya koymakla birlikte, davaya bütün olarak bakıldığında, somut başvuru açısından farklı bir karar verilmesini gerektirecek bir yön bulunmadığı ve başvurucular Emin Orhan ile Ali Haydar Keleş bakımından yaklaşık dokuz yıldır, başvurucu Yunis Aydemir bakımından sekiz yılı aşkın süredir devam eden yargılama sürecinde makul olmayan bir gecikmenin olduğu sonucuna varılmıştır.

37. Açıklanan nedenlerle, başvurucuların Anayasa’nın 36. maddesinde güvence altına alınan makul sürede yargılanma haklarının ihlal edildiğine karar verilmesi gerekir.

3. 6216 Sayılı Kanun’un 50. Maddesi Yönünden

38. Başvurucular, yargılama makul sürede sonuçlandırılamadığı için ayrı ayrı 2.419,00 TL maddi ve 20.000,00 TL manevi tazminata hükmedilmesini talep etmişlerdir.

39. 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un “Kararlar” kenar başlıklı 50. maddesinin (2) numaralı fıkrası şöyledir:

 “Tespit edilen ihlal bir mahkeme kararından kaynaklanmışsa, ihlali ve sonuçlarını ortadan kaldırmak için yeniden yargılama yapmak üzere dosya ilgili mahkemeye gönderilir. Yeniden yargılama yapılmasında hukuki yarar bulunmayan hâllerde başvurucu lehine tazminata hükmedilebilir veya genel mahkemelerde dava açılması yolu gösterilebilir. Yeniden yargılama yapmakla yükümlü mahkeme, Anayasa Mahkemesinin ihlal kararında açıkladığı ihlali ve sonuçlarını ortadan kaldıracak şekilde mümkünse dosya üzerinden karar verir.”

40. Başvurucuların tarafı olduğu uyuşmazlığa ilişkin başvurucular Emin Orhan ile Ali Haydar Keleş bakımından yaklaşık dokuz yıldır, başvurucu Yunis Aydemir bakımından sekiz yılı aşkın süredir devam eden yargılama süresi nazara alındığında, yargılama faaliyetinin uzunluğu sebebiyle, yalnızca ihlal tespitiyle giderilemeyecek olan manevi zararları karşılığında başvurucular Emin Orhan ile Ali Haydar Keleş’e ayrı ayrı net 7.500,00 TL, başvurucu Yunis Aydemir’e 6.250,00 TL manevi tazminat ödenmesine karar verilmesi gerekir.

41. Başvurucular tarafından maddi tazminat talebinde bulunulmuş olmakla beraber, tespit edilen ihlal ile iddia edilen maddi zarar arasında illiyet bağı bulunmadığı anlaşıldığından, başvurucuların maddi tazminat taleplerinin reddine karar verilmesi gerekir.

42. Başvurucular tarafından ayrı ayrı yapılan 206,10 TL harçtan oluşan yargılama giderinin ayrı ayrı başvuruculara ödenmesine, 1.500,00 TL vekâlet ücretinin başvuruculara müştereken ödenmesine karar verilmesi gerekir.

43. Başvuruya konu yargılamanın başvurucular Emin Orhan ile Ali Haydar Keleş bakımından yaklaşık dokuz yıldır, başvurucu Yunis Aydemir bakımından sekiz yılı aşkın süredir devam ettiği ve bu hususun makul sürede yargılanma hakkını ihlal ettiği gözetilerek, anayasal bir hakkın ihlal edildiği açık olan bir yargılama dosyasında, hukuka, adalete ve mahkemeye güven ilkesinin gördüğü zararın devam etmesinin önlenmesi amacıyla, yargılamanın mümkün olan en kısa sürede sonuçlandırılmasını teminen, kararın bir örneğinin ilgili Mahkemesine gönderilmesine karar verilmesi gerekir.

V. HÜKÜM

Açıklanan gerekçelerle;

A. Başvurucuların;

 1. Yargılamanın makul sürede sonuçlandırılamadığı yönündeki iddialarının KABUL EDİLEBİLİR OLDUĞUNA,

 2. Anayasa’nın 36. maddesinde güvence altına alınan makul sürede yargılanma haklarının İHLAL EDİLDİĞİNE,

B. Başvurucular Emin Orhan ile Ali Haydar Keleş’e ayrı ayrı net 7.500,00 TL, başvurucu Yunis Aydemir’e 6.250,00 TL manevi TAZMİNAT ÖDENMESİNE, başvurucuların tazminata ilişkin diğer taleplerinin REDDİNE,

C. Başvurucular tarafından ayrı ayrı yapılan 206,10 TL harçtan oluşan yargılama giderinin ayrı ayrı BAŞVURUCULARA ÖDENMESİNE ve 1.500,00 TL vekâlet ücretinin ise BAŞVURUCULARA MÜŞTEREKEN ÖDENMESİNE,

D. Ödemelerin, kararın tebliğini takiben başvurucuların Maliye Bakanlığına başvuru tarihinden itibaren dört ay içinde yapılmasına; ödemede gecikme olması halinde, bu sürenin sona erdiği tarihten ödeme tarihine kadar geçen süre için yasal faiz uygulanmasına,

E. Kararın bir örneğinin İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine,

22/6/2015 tarihinde OY BİRLİĞİYLE karar verildi.

I. KARAR KİMLİK BİLGİLERİ

Kararı Veren Birim İkinci Bölüm
Karar Türü (Başvuru Sonucu) Esas (İhlal)
Künye
(Yunis Aydemir ve diğerleri, B. No: 2014/502, 22/6/2015, § …)
   
Başvuru Adı YUNİS AYDEMİR VE DİĞERLERİ
Başvuru No 2014/502
Başvuru Tarihi 8/1/2014
Karar Tarihi 22/6/2015
Birleşen Başvurular 2014/503, 2014/504

II. BAŞVURU KONUSU


Başvurucular, "silahlı terör örgütüne üye olma ve resmi belgede sahtecilik" suçlarını işledikleri iddiasıyla yargılandıkları davanın halen devam ettiğini ve yargılamanın makul sürede sonuçlandırılamadığını belirterek, adil yargılanma haklarının ihlal edildiğini ileri sürmüşler, maddi ve manevi tazminat talebinde bulunmuşlardır.

III. İNCELEME SONUÇLARI


Hak Müdahale İddiası Sonuç Giderim
Adil yargılanma hakkı (Suç İsnadı) Makul sürede yargılanma hakkı (ceza) İhlal Manevi tazminat

IV. İLGİLİ HUKUKMevzuat Türü Mevzuat Tarihi/Numarası - İsmi Madde Numarası
Kanun 5237 Türk Ceza Kanunu 204
314
  • pdf
  • word
  • whatsapp
  • yazdir
T.C. Anayasa Mahkemesi