FİLTRELER
  • KELİME ARA
  • KARAR KİMLİK BİLGİLERİ  • İNCELEME SONUÇLARI
  • İLGİLİ HUKUK
Bireysel Başvuru Kararları

Web Tarayıcınız pdf dosyalarını gösterememektedir.

Kararın PDF Dosyasını İndirmek İçin Tıklayınız.

I. KARAR KİMLİK BİLGİLERİ

Kararı Veren Birim Birinci Bölüm
Karar Türü (Başvuru Sonucu) Esas (İhlal)
Künye
(Hüseyin Yıldız ve İmiş Yıldız, B. No: 2014/5791, 3/7/2019, § …)
Kararlar Bilgi Bankasında yayınlanan karar metni
editöryal düzeltmelere tabi tutulmuş olabilir.
   
Başvuru Adı HÜSEYİN YILDIZ VE İMİŞ YILDIZ
Başvuru No 2014/5791
Başvuru Tarihi 22/4/2019
Karar Tarihi 3/7/2019
Resmi Gazete Tarihi - Sayısı 12/9/2019 - 30886

II. BAŞVURU KONUSU


Başvuru, hükümlü olarak bulunulan ceza infaz kurumunda yapılan operasyonda güvenlik güçlerince yaralanmak suretiyle görme kaybına uğranması, olaya dair ceza soruşturması ile tam yargı davasının makul sürede tamamlanmaması, ayrıca tam yargı davasının haksız olarak reddedilmesi nedenleriyle yaşam ve adil yargılanma hakları ile işkence ve kötü muamele yasağının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

III. İNCELEME SONUÇLARI


Hak Müdahale Sonuç Giderim
Yaşam hakkı Ölüm olayının etkili soruşturulmamasına ilişkin özelleştirilmemiş müdahale iddiaları İhlal Yeniden yargılama
Kötü muamele yasağı İşkence ve kötü muamelenin cezaevinde meydana gelmesi (tutma koşulları dışındaki haller) Açıkça Dayanaktan Yoksunluk

IV.İLGİLİ HUKUKMevzuat Türü Mevzuat Tarihi/Numarası - İsmi Madde Numarası
Kanun 1721 Hapishane ve Tevkifhanelerin İdaresi Hakkında Kanun 8
5275 Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun 6
2803 Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu 7
Yönetmelik 17/12/1983 Jandarma Teşkilatı Görev ve Yetkileri Yönetmeliği 24
38
39
40
41
42
65
Protokol 6/1/2000 Sağlık Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı Arasında Ceza İnfaz Kurumlarındaki Sağlık Hizmetlerinin Düzenlenmesi Hakkında Protokol 49
  • pdf
  • udf
  • yazdir
T.C. Anayasa Mahkemesi Grafik - Web Tasarım | 2017