FİLTRELER
  • KELİME ARA
  • KARAR KİMLİK BİLGİLERİ  • İNCELEME SONUÇLARI
  • İLGİLİ HUKUK
Bireysel Başvuru Kararları

Web Tarayıcınız pdf dosyalarını gösterememektedir.

Kararın PDF Dosyasını İndirmek İçin Tıklayınız.

I. KARAR KİMLİK BİLGİLERİ

Kararı Veren Birim İkinci Bölüm
Karar Türü (Başvuru Sonucu) Esas (İhlal Olmadığı)
Künye
(Murat Buttanrı ve Suna Buttanrı, B. No: 2015/13136, 30/10/2018, § …)
   
Başvuru Adı MURAT BUTTANRI VE SUNA BUTTANRI
Başvuru No 2015/13136
Başvuru Tarihi 31/7/2015
Karar Tarihi 30/10/2018

II. BAŞVURU KONUSU


Başvuru, kızamık aşısı olunmasına rağmen kızamık hastalığına bağlı olarak ortaya çıkan bir rahatsızlık sonucunda ölüm olayının meydana gelmesi nedeniyle yaşam hakkının, olay hakkında açılan tam yargı davasının yedi yılı aşkın bir sürede kesinleşmesi nedeniyle de makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

III. İNCELEME SONUÇLARI


Hak Müdahale Sonuç Giderim
Yaşam hakkı Ölüm olayının tıbbi ihmal sonucu meydana gelmesine ilişkin özelleştirilmemiş müdahale iddiaları İhlal Olmadığı
Makul sürede yargılanma hakkı Makul sürede yargılanma hakkına ilişkin özelleştirilmemiş müdahale iddiaları Başvuru Yollarının Tüketilmemesi

IV.İLGİLİ HUKUKMevzuat Türü Mevzuat Tarihi/Numarası - İsmi Madde Numarası
Kanun 1593 Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 1
224 Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkında Kanun 13
4721 Türk Medeni Kanunu 346
339
335
743 Türk Medeni Kanunu 272
268
264
262
3959 Türkiye Cumhuriyeti Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Müessesesi Teşkiline Dair Kanun 2
1
1593 Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 3
4721 Türk Medeni Kanunu 347
224 Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkında Kanun 11
3359 Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu 3
1593 Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 57
72
87
88
95
280
224 Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkında Kanun 1
10
2
9
KHK 181 Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 39
13
11
9
8
2
  • pdf
  • udf
  • yazdir
T.C. Anayasa Mahkemesi Grafik - Web Tasarım | 2017