FİLTRELER
  • KELİME ARA
  • KARAR KİMLİK BİLGİLERİ  • İNCELEME SONUÇLARI
  • İLGİLİ HUKUK
Bireysel Başvuru Kararları

Web Tarayıcınız pdf dosyalarını gösterememektedir.

Kararın PDF Dosyasını İndirmek İçin Tıklayınız.

I. KARAR KİMLİK BİLGİLERİ

Kararı Veren Birim Birinci Bölüm
Karar Türü (Başvuru Sonucu) Esas (İhlal Olmadığı)
Künye
(Abdulgaffur Atabay ve diğerleri, B. No: 2015/15911, 9/10/2019, § …)
   
Başvuru Adı ABDULGAFFUR ATABAY VE DİĞERLERİ
Başvuru No 2015/15911
Başvuru Tarihi 18/9/2015
Karar Tarihi 9/10/2019

II. BAŞVURU KONUSU


Başvuru, güvenlik görevlileri tarafından gerçekleştirilen askerî operasyon sırasında meydana gelen ölüm nedeniyle yaşam hakkının, bu olay nedeniyle açılan tam yargı davasının süre aşımına uğradığı gerekçesiyle reddedilmesi nedeniyle de adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

III. İNCELEME SONUÇLARI


Hak Müdahale Sonuç Giderim
Yaşam hakkı Güç kullanımı-kamu görevlisinin güç kullanımı nedeniyle ölüm olayının meydana gelmesine ilişkin özelleştirilmemiş müdahale iddiaları Başvuru Yollarının Tüketilmemesi
Mahkemeye erişim hakkı Mahkemeye erişim hakkına ilişkin özelleştirilmemiş müdahale iddiaları İhlal Olmadığı

IV.İLGİLİ HUKUKMevzuat Türü Mevzuat Tarihi/Numarası - İsmi Madde Numarası
Kanun 2577 İdari Yargılama Usulü Kanunu 9
13
353 Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanunu 97
96
1602 Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kanunu 43
5902 Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 18
4
2
1
7269 Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun 13
4
6098 Türk Borçlar Kanunu 74
49
4483 Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun 9
4
3
12
5271 Ceza Muhakemesi Kanunu 153
160
5237 Türk Ceza Kanunu 257
85
353 Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanunu 98
Yönetmelik 19/5/1988 Afetlere ilişkin Acil Yardım Teşkilatı ve Planlama Esaslarına Dair Yönetmelik 4
6
32
  • pdf
  • udf
  • yazdir
T.C. Anayasa Mahkemesi Grafik - Web Tasarım | 2017