logo
Bireysel Başvuru Kararları Kullanıcı Kılavuzu English

(Mehmet Güler, B. No: 2015/15950, 11/12/2018, § …)
Kararlar Bilgi Bankasında yayınlanan karar metni
editöryal düzeltmelere tabi tutulmuş olabilir.
   


 

 

 

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ

ANAYASA MAHKEMESİ

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

KARAR

 

MEHMET GÜLER BAŞVURUSU

(Başvuru Numarası: 2015/15950)

 

Karar Tarihi: 11/12/2018

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

KARAR

 

 

Başkan

:

Engin YILDIRIM

Üyeler

:

Celal Mümtaz AKINCI

 

 

Muammer TOPAL

 

 

M. Emin KUZ

 

 

Rıdvan GÜLEÇ

Raportör

:

Ali KOZAN

Başvurucu

:

Mehmet GÜLER

Vekili

:

Av. Sinan VARLIK

I. BAŞVURUNUN KONUSU

1. Başvuru, başvurucunun Suriye'de hayatını kaybeden oğlunun cenazesini Türkiye'ye getirmesine izin verilmemesi nedeniyle aile hayatına saygı hakkının, din ve vicdan özgürlüğü ile eşitlik ilkesinin ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

II. BAŞVURU SÜRECİ

2. Başvuru 1/10/2015 tarihinde yapılmıştır.

3. Başvuru, başvuru formu ve eklerinin idari yönden yapılan ön incelemesinden sonra Komisyona sunulmuştur.

4. Başvurucunun tedbir talebi 1/10/2015 tarihli ara karar ile reddedilmiştir.

5. Komisyonca başvurunun kabul edilebilirlik incelemesinin Bölüm tarafından yapılmasına karar verilmiştir.

III. OLAY VE OLGULAR

6. Başvuru formu ve eklerinde ifade edildiği şekliyle olaylar özetle şöyledir:

7. Başvurucunun oğlu A.G., başvurucunun beyanına göre mayın patlaması sonucu 21/9/2015 tarihinde Suriye'de hayatını kaybetmiştir.

8. Başvurucu, oğlunun cenazesini Türkiye'ye getirmek için 22/9/2015 tarihinde Suruç Kaymakamlığına başvurmuştur.

9. Başvurusu ile ilgili yazılı bir cevap alamayan başvurucu 22/9/2015 tarihinde yazılı olarak Suruç Kaymakamlığına bir kez daha başvurmuştur.

10. Başvurucu, Suruç Kaymakamlığı kaynaklarından sözlü olarak talebinin kabul edilmeyeceği bilgisini aldığını belirterek 1/10/2015 tarihinde bireysel başvuruda bulunmuştur.

IV. İLGİLİ HUKUK

11. 20/1/1982 tarihli ve 2577 sayılı İdari YargılamaUsulKanunu'nun " İdari dava türleri ve idari yargı yetkisinin sınırı"kenar başlıklı 2. maddesinin ilgili kısmı şöyledir:

"1.İdari dava türleri şunlardır:

a) İdari işlemler hakkında yetki, şekil, sebep, konu ve maksat yönlerinden biri ile hukuka aykırı olduklarından dolayı iptalleri için menfaatleri ihlal edilenler tarafından açılan iptal davaları..."

V. İNCELEME VE GEREKÇE

12. Mahkemenin 11/12/2018 tarihinde yapmış olduğu toplantıda başvuru incelenip gereği düşünüldü:

A. Başvurucunun İddiaları

13.Başvurucu; oğlunun cenazesini Suriye'den Türkiye'ye getirme talebinin hukuki hiçbir gerekçe belirtilmeden sözlü olarak reddedildiğini, cenazenin vatandaşı olunan ülkeye intikalinde herhangi bir hukuki engelin olmadığını ve uygulamanın keyfî olduğunu iddia etmiştir. Başvurucu, çocuğunu ailenin yaşadığı İstanbul'a defnetmek istemesinin doğal bir yurttaşlık hakkı olduğunu, bu hakkın ailenin elinden alınamayacağını, cenaze merasiminin dinî bir ritüel olduğunu ve çocuğunun naaşını alarak inançlarına uygun şekilde defnetmek istediklerini belirtmiştir. Başvurucu ayrıca oğlunun IŞİD terör örgütüne karşı savaşmak için Suriye'ye geçen bir sosyalist olduğunu ve cenazesinin getirilmesinin siyasi saiklerle reddedildiğini iddia ederek aile hayatına saygı hakkının, din ve vicdan hürriyeti ile eşitlik ilkesinin ihlal edildiğini ileri sürmüştür.

B. Değerlendirme

14. Bireysel başvuru yolunun ikincil niteliği gereği Anayasa Mahkemesine başvuruda bulunabilmek için öncelikle olağan kanun yollarının tüketilmesi zorunludur. Başvurucunun, bireysel başvuru konusu şikâyetini öncelikle ve süresinde yetkili idari ve yargısal mercilere usulüne uygun olarak iletmesi, bu konuda sahip olduğu bilgi ve delilleri zamanında bu makamlara sunması ve bu süreçte dava ve başvurusunu takip etmek için gerekli özeni göstermiş olması gerekir(İsmail Buğra İşlek, B. No: 2013/1177, 26/3/2013, § 17).

15. Somut olayda başvurucunun, cenaze nakil talebine ilişkin idari işlemin iptali istemiyle 2577 sayılı Kanun çerçevesinde mahkemeye başvurma hakkının bulunduğu açık olmasına rağmen başvurucu tarafından anılan yolun tüketilmediği görülmektedir. Dolayısıyla hukuk sisteminde mevcut olan söz konusu yargısal yol tüketilmeden bireysel başvuruda bulunulduğu anlaşılmaktadır.

16. Açıklanan gerekçelerle başvurunun, diğer kabul edilebilirlik koşulları yönünden incelenmeksizin başvuru yollarının tüketilmemesi nedeniyle kabul edilemez olduğuna karar verilmesi gerekir.

VI. HÜKÜM

Açıklanan gerekçelerle;

A. Başvurunun başvuru yollarının tüketilmemesi nedeniyle KABUL EDİLEMEZ OLDUĞUNA,

B. Yargılama giderlerinin başvurucu üzerinde BIRAKILMASINA 11/12/2018 tarihinde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

I. KARAR KİMLİK BİLGİLERİ

Kararı Veren Birim İkinci Bölüm
Karar Türü (Başvuru Sonucu) Kabul Edilemezlik vd.
Künye
(Mehmet Güler, B. No: 2015/15950, 11/12/2018, § …)
   
Başvuru Adı MEHMET GÜLER
Başvuru No 2015/15950
Başvuru Tarihi 1/10/2015
Karar Tarihi 11/12/2018

II. BAŞVURU KONUSU


Başvuru, başvurucunun Suriye de hayatını kaybeden oğlunun cenazesini Türkiye ye getirmesine izin verilmemesi nedeniyle aile hayatına saygı hakkının, din ve vicdan özgürlüğü ile eşitlik ilkesinin ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

III. İNCELEME SONUÇLARI


Hak Müdahale İddiası Sonuç Giderim
Özel hayatın ve aile hayatının korunması hakkı Cenaze-Defin Başvuru Yollarının Tüketilmemesi
Din ve vicdan özgürlüğü Din özgürlüğü Başvuru Yollarının Tüketilmemesi
Ayrımcılık yasağı Ayrımcılık Başvuru Yollarının Tüketilmemesi

IV. İLGİLİ HUKUKMevzuat Türü Mevzuat Tarihi/Numarası - İsmi Madde Numarası
Kanun 2577 İdari Yargılama Usulü Kanunu 2
  • pdf
  • udf
  • word
  • yazdir
T.C. Anayasa Mahkemesi