FİLTRELER
  • KELİME ARA
  • KARAR KİMLİK BİLGİLERİ  • İNCELEME SONUÇLARI
  • İLGİLİ HUKUK
Bireysel Başvuru Kararları

Web Tarayıcınız pdf dosyalarını gösterememektedir.

Kararın PDF Dosyasını İndirmek İçin Tıklayınız.

I. KARAR KİMLİK BİLGİLERİ

Kararı Veren Birim İkinci Bölüm
Karar Türü (Başvuru Sonucu) Esas (İhlal)
Künye
(R.M. ve diğerleri, B. No: 2015/19133, 17/4/2019, § …)
   
Başvuru Adı R.M. VE DİĞERLERİ
Başvuru No 2015/19133
Başvuru Tarihi 8/12/2015
Karar Tarihi 17/4/2019
Birleşen Başvurular 2016/6847, 2016/22244, 2015/16282, 2016/3399, 2016/3550, 2016/4003, 2016/5266, 2016/7208, 2016/9834, 2016/10708, 2016/11655, 2016/15401, 2016/15877, 2015/18839, 2015/19789, 2015/18263, 2016/8176, 2016/8649, 2016/1127, 2015/8096, 2016/13564, 2016/14646, 2016/14762, 2016/22257, 2016/1507, 2015/14572, 2015/6721, 2016/13952, 2016/8464, 2016/11666, 2016/21994, 2016/3076, 2016/21993, 2016/4209, 2016/9196, 2016/1209, 2016/1643, 2016/1644, 2016/1645, 2016/1647, 2016/2773, 2016/4155, 2016/5179, 2016/7092, 2016/9830, 2016/10621, 2016/11869, 2016/12158, 2016/13561, 2016/21565, 2016/1642, 2015/19978, 2016/6184, 2016/4656, 2016/10799, 2016/4002, 2016/2016, 2016/220, 2016/650, 2016/4733, 2016/5175, 2016/5177, 2016/6969, 2016/8691, 2016/9503, 2016/9505, 2016/12173, 2015/757, 2015/9291, 2015/508, 2015/509, 2016/10095, 2016/13614

II. BAŞVURU KONUSU


Başvuru, öldürülme veya kötü muameleye maruz kalma riski bulunan ülkeye sınır dışı etme ya da suçlu iadesi kararı alınması nedeniyle kötü muamele yasağının; insan haysiyetiyle bağdaşmayan koşullarda hukuka aykırı olarak idari gözetim altında tutulma nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı ile kötü muamele yasağının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

III. İNCELEME SONUÇLARI


Hak Müdahale Sonuç Giderim
Kötü muamele yasağı İşkence ve kötü muamele yasağına ilişkin özelleştirilmemiş müdahale iddiaları İhlal Manevi tazminat, Yeniden yargılama, Diğer
Tutma koşulları-geri gönderme merkezinde insani olmayan tutma koşulları Başvuru Yollarının Tüketilmemesi
Kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı İdari gözetim-geri gönderme merkezinde tutma Başvuru Yollarının Tüketilmemesi

IV.İLGİLİ HUKUKMevzuat Türü Mevzuat Tarihi/Numarası - İsmi Madde Numarası
Kanun 6458 Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu 2
3
5271 Ceza Muhakemesi Kanunu 142
141
91
2577 İdari Yargılama Usulü Kanunu 2
5683 Yabancıların Türkiye’de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanun 17
5682 Pasaport Kanunu 8
4
6458 Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu 59
58
57
55
54
53
52
9
Yönetmelik 22/10/2014 Geçici Koruma Yönetmeliği 6
14/9/1994 Türkiye’ye İltica Eden veya Başka Bir Ülkeye İltica Etmek Üzere Türkiye’den İkamet İzni Talep Eden Münferit Yabancılar ile Topluca Sığınma Amacıyla Sınırlarımıza Gelen Yabancılara ve Olabilecek Nüfus Hareketlerine Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 6
1/6/2005 Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği 4
11
25
  • pdf
  • udf
  • yazdir
T.C. Anayasa Mahkemesi Grafik - Web Tasarım | 2017