FİLTRELER
  • KELİME ARA
  • KARAR KİMLİK BİLGİLERİ  • İNCELEME SONUÇLARI
  • İLGİLİ HUKUK
Bireysel Başvuru Kararları

Web Tarayıcınız pdf dosyalarını gösterememektedir.

Kararın PDF Dosyasını İndirmek İçin Tıklayınız.

I. KARAR KİMLİK BİLGİLERİ

Kararı Veren Birim İkinci Bölüm
Karar Türü (Başvuru Sonucu) Esas (İhlal)
Künye
(Aydın Gür, B. No: 2015/3640, 30/10/2018, § …)
   
Başvuru Adı AYDIN GÜR
Başvuru No 2015/3640
Başvuru Tarihi 27/2/2015
Karar Tarihi 30/10/2018
Resmi Gazete Tarihi - Sayısı 5/12/2018 - 30616

II. BAŞVURU KONUSU


Başvuru, sağlık durumu ciddi olan bir hastaya geç müdahalede bulunulması sonucu ölüm olayının meydana gelmesi nedeniyle yaşam hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

III. İNCELEME SONUÇLARI


Hak Müdahale Sonuç Giderim
Yaşam hakkı Ölüm olayının tıbbi ihmal sonucu meydana gelmesi halinde etkili soruşturmanın makul sürede yapılmaması İhlal Manevi tazminat, Yeniden yargılama

IV.İLGİLİ HUKUKMevzuat Türü Mevzuat Tarihi/Numarası - İsmi Madde Numarası
Kanun 2577 İdari Yargılama Usulü Kanunu 13
KHK 181 Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 2
Yönetmelik 11/5/2000 Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği 15
33
34
  • pdf
  • udf
  • yazdir
T.C. Anayasa Mahkemesi Grafik - Web Tasarım | 2017