FİLTRELER
  • KELİME ARA
  • KARAR KİMLİK BİLGİLERİ  • İNCELEME SONUÇLARI
  • İLGİLİ HUKUK
Bireysel Başvuru Kararları

Web Tarayıcınız pdf dosyalarını gösterememektedir.

Kararın PDF Dosyasını İndirmek İçin Tıklayınız.

I. KARAR KİMLİK BİLGİLERİ

Kararı Veren Birim İkinci Bölüm
Karar Türü (Başvuru Sonucu) Esas (İhlal)
Künye
(Veysi Güneş, B. No: 2015/4993, 13/2/2020, § …)
   
Başvuru Adı VEYSİ GÜNEŞ
Başvuru No 2015/4993
Başvuru Tarihi 18/3/2015
Karar Tarihi 13/2/2020
Resmi Gazete Tarihi - Sayısı 13/3/2020 - 31067

II. BAŞVURU KONUSU


Başvuru, derece mahkemesi kararlarının yeterli gerekçe içermemesi ve yargılamanın uzun sürmesi nedenleriyle adil yargılanma hakkının; hukuka aykırı olarak tutuklanma nedeniyle kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkının; koşulları yokken iletişimin denetlenmesi kararı verilmesi nedeniyle haberleşme özgürlüğünün; konulan yurt dışı çıkış yasağı nedeniyle de seyahat özgürlüğünün ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

III. İNCELEME SONUÇLARI


Hak Müdahale Sonuç Giderim
Gerekçeli karar hakkı Gerekçeli karar hakkına ilişkin özelleştirilmemiş müdahale iddiaları İhlal Yeniden yargılama
Makul sürede yargılanma hakkı Makul sürede yargılanma hakkına ilişkin özelleştirilmemiş müdahale iddiaları Başvuru Yollarının Tüketilmemesi
Özel hayatın ve aile hayatının korunması hakkı İletişimin tespitine ilişkin müdahale iddiaları Açıkça Dayanaktan Yoksunluk
Kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı Özgürlük ve güvenlik hakkına ilişkin özelleştirilmemiş müdahale iddiaları Zaman Bakımından Yetkisizlik
Kapsam dışı haklar Kapsam dışında bulunan seyahat ve yerleşme özgürlüğüne ilişkin müdahale iddiaları (4 No.\'lu Protokol) Konu Bakımından Yetkisizlik

IV.İLGİLİ HUKUKMevzuat Türü Mevzuat Tarihi/Numarası - İsmi Madde Numarası
Kanun 3713 Terörle Mücadele Kanunu 7
5237 Türk Ceza Kanunu 314
220
5271 Ceza Muhakemesi Kanunu 217
  • pdf
  • udf
  • yazdir
T.C. Anayasa Mahkemesi Grafik - Web Tasarım | 2017