FİLTRELER
  • KELİME ARA
  • KARAR KİMLİK BİLGİLERİ  • İNCELEME SONUÇLARI
  • İLGİLİ HUKUK
Bireysel Başvuru Kararları

Web Tarayıcınız pdf dosyalarını gösterememektedir.

Kararın PDF Dosyasını İndirmek İçin Tıklayınız.

I. KARAR KİMLİK BİLGİLERİ

Kararı Veren Birim Birinci Bölüm
Karar Türü (Başvuru Sonucu) Kabul Edilemezlik vd.
Künye
(Müzeyyen Erbek, B. No: 2016/1949, 10/12/2019, § …)
   
Başvuru Adı MÜZEYYEN ERBEK
Başvuru No 2016/1949
Başvuru Tarihi 28/1/2016
Karar Tarihi 10/12/2019

II. BAŞVURU KONUSU


Başvuru, tıbbi ihmal sonucu ölüm olayının meydana gelmesi, olayla ilgili zararlarının karşılanmaması ve tazminat davasının uzun sürmesi nedenleriyle yaşam hakkının; sağlık personeli tarafından hasta yakınlarına kötü muamelede bulunulması ve yakınıyla görüşmeye izin verilmemesi nedenleriyle de özel hayata ve aile hayatına saygı hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

III. İNCELEME SONUÇLARI


Hak Müdahale Sonuç Giderim
Yaşam hakkı Ölüm olayının tıbbi ihmal sonucu meydana gelmesine ilişkin özelleştirilmemiş müdahale iddiaları Açıkça Dayanaktan Yoksunluk
Ölüm olayının tıbbi ihmal sonucu meydana gelmesine ilişkin özelleştirilmemiş müdahale iddiaları Açıkça Dayanaktan Yoksunluk
Özel hayatın ve aile hayatının korunması hakkı Fiziksel ve zihinsel bütünlüğe ilişkin özelleştirilmemiş müdahale iddiaları Açıkça Dayanaktan Yoksunluk
Fiziksel ve zihinsel bütünlüğe ilişkin özelleştirilmemiş müdahale iddiaları Açıkça Dayanaktan Yoksunluk

IV.İLGİLİ HUKUKMevzuat Türü Mevzuat Tarihi/Numarası - İsmi Madde Numarası
Kanun 2577 İdari Yargılama Usulü Kanunu 13
6098 Türk Borçlar Kanunu 49
1219 Tababet ve Şuabatı Sanatların Tarzı İcrasına Dair Kanun 70
Yönetmelik 1/8/1998 Hasta Hakları Yönetmeliği 15
22
24
  • pdf
  • udf
  • yazdir
T.C. Anayasa Mahkemesi Grafik - Web Tasarım | 2017