FİLTRELER
  • KELİME ARA
  • KARAR KİMLİK BİLGİLERİ  • İNCELEME SONUÇLARI
  • İLGİLİ HUKUK
Bireysel Başvuru Kararları

Web Tarayıcınız pdf dosyalarını gösterememektedir.

Kararın PDF Dosyasını İndirmek İçin Tıklayınız.

I. KARAR KİMLİK BİLGİLERİ

Kararı Veren Birim İkinci Bölüm
Karar Türü (Başvuru Sonucu) Esas (İhlal)
Künye
(Onurhan Çakmak ve diğerleri, B. No: 2016/6776, 16/1/2020, § …)
   
Başvuru Adı ONURHAN ÇAKMAK VE DİĞERLERİ
Başvuru No 2016/6776
Başvuru Tarihi 7/4/2016
Karar Tarihi 16/1/2020
Resmi Gazete Tarihi - Sayısı 25/2/2020 - 31050

II. BAŞVURU KONUSU


Başvuru, tıbbi ihmal sonucu zarara uğranılması nedeniyle kişinin maddi ve manevi varlığını koruma hakkının; yargılamanın uzun sürmesi nedeniyle de makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

III. İNCELEME SONUÇLARI


Hak Müdahale Sonuç Giderim
Maddi ve manevi varlığın korunması hakkı Fiziksel ve zihinsel bütünlüğe ilişkin özelleştirilmemiş müdahale iddiaları İhlal Yeniden yargılama
Makul sürede yargılanma hakkı Makul sürede yargılanma hakkına ilişkin özelleştirilmemiş müdahale iddiaları Başvuru Yollarının Tüketilmemesi

IV.İLGİLİ HUKUKMevzuat Türü Mevzuat Tarihi/Numarası - İsmi Madde Numarası
Kanun 2577 İdari Yargılama Usulü Kanunu 2
6098 Türk Borçlar Kanunu 74
1219 Tababet ve Şuabatı Sanatların Tarzı İcrasına Dair Kanun 70
2238 Organ ve Doku Alınması, Saklanması ve Nakli Hakkında Kanun 1
2
6
6098 Türk Borçlar Kanunu 49
Yönetmelik 1/8/1998 Hasta Hakları Yönetmeliği 31
21/8/1987 İnvitro Fertilizasyon ve Embriyo Transferi Merkezleri Yönetmeliği 20
1/8/1998 Hasta Hakları Yönetmeliği 47
43
15
29
24
22
27/3/2002 Özel Hastaneler Yönetmeliği 62
Kurallar 1/2/1999 Hekimlik Meslek Etiği Kuralları 26
  • pdf
  • udf
  • yazdir
T.C. Anayasa Mahkemesi Grafik - Web Tasarım | 2017