logo
Bireysel Başvuru Kararları Kullanıcı Kılavuzu English

(Ayhan Erol ve diğerleri, B. No: 2018/14453, 12/7/2023, § …)
Kararlar Bilgi Bankasında yayınlanan karar metni
editöryal düzeltmelere tabi tutulmuş olabilir.
   


 

 

 

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ

ANAYASA MAHKEMESİ

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

KARAR

 

AYHAN EROL VE DİĞERLERİ BAŞVURUSU

(Başvuru Numarası: 2018/14453)

 

Karar Tarihi: 12/7/2023

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

KARAR

 

 

Başkan

:

Kadir ÖZKAYA

Üyeler

:

Engin YILDIRIM

 

 

M. Emin KUZ

 

 

Rıdvan GÜLEÇ

 

 

Yıldız SEFERİNOĞLU

Raportör

:

Leyla Nur ODUNCU

Başvurucu

:

Ayhan EROL ve diğerleri [bkz. ekli listenin (B) ve (C) sütunları]

Vekili

:

bkz. ekli listenin (D) sütunu

 

I. BAŞVURUNUN ÖZETİ

1. Başvurular, davanın uzun sürmesi nedeniyle makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir. Başvurular süresi içinde yapılmıştır. Başvuruların kabul edilebilirlik incelemesinin Bölüm tarafından yapılmasına karar verilmiştir. Ekli tabloda yer alan başvuruların bu başvuru ile birleştirilmesine karar verilmesi gerekir.

II. DEĞERLENDİRME

2. Anayasa Mahkemesi, olay ve olguları somut başvurular ile benzer nitelikte olan Veysi Ado ([GK] B. No: 2022/100837, 27/4/2023) kararında uygulanacak anayasal ilkeleri belirlemiştir. Bu çerçevede Anayasa Mahkemesi 9/1/2013 tarihli ve 6384 sayılı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Yapılmış Bazı Başvuruların Tazminat Ödenmek Suretiyle Çözümüne Dair Kanun'un geçici 2. maddesinde 28/3/2023 tarihli ve 7445 sayılı Kanun'un 40. maddesi ile yapılan değişikliğe göre 9/3/2023 tarihi (bu tarih dâhil) itibarıyla derdest olan, yargılamaların makul sürede sonuçlandırılmadığıiddialarıyla yapılan başvurulara ilişkin olarak Tazminat Komisyonuna başvuru yolu tüketilmeden yapılan başvurunun incelenmesinin bireysel başvurunun ikincil niteliği ile bağdaşmayacağı neticesine varmıştır. Somut başvuruda, anılan kararda açıklanan ilkelerden ve ulaşılan sonuçtan ayrılmayı gerektiren bir durum bulunmamaktadır.

3. Açıklanan gerekçelerle makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddia yönünden başvurunun diğer kabul edilebilirlik nedenleri incelenmeksizin başvuru yollarının tüketilmemesi nedeniyle kabul edilemez olduğuna karar verilmesi gerekir.

III. HÜKÜM

Açıklanan gerekçelerle;

A. Adli yardım talebinde bulunan başvurucuların adli yardım taleplerinin KABULÜNE,

B. Makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın başvuru yollarının tüketilmemesi nedeniyle KABUL EDİLEMEZ OLDUĞUNA,

C. Yargılama giderlerinin başvurucular üzerinde BIRAKILMASINA,

D. 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 339. maddesinin (2) numaralı fıkrası uyarınca tahsil edilmesi mağduriyetine neden olacağından adli yardım talebi kabul edilen başvurucuların yargılama giderlerini ödemekten TAMAMEN MUAF TUTULMASINA 12/7/2023tarihinde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

I. KARAR KİMLİK BİLGİLERİ

Kararı Veren Birim İkinci Bölüm
Karar Türü (Başvuru Sonucu) Kabul Edilemezlik vd.
Künye
(Ayhan Erol ve diğerleri, B. No: 2018/14453, 12/7/2023, § …)
   
Başvuru Adı AYHAN EROL VE DİĞERLERİ
Başvuru No 2018/14453
Başvuru Tarihi 16/5/2018
Karar Tarihi 12/7/2023
Birleşen Başvurular 2018/31846, 2019/10009, 2019/3852, 2020/397, 2020/3960, 2020/5895, 2020/5235, 2020/20195, 2020/19656, 2020/19726, 2020/26371, 2020/25981, 2020/30756, 2020/30379, 2020/30656, 2020/33245, 2020/37490, 2020/40328, 2020/38038, 2021/3864, 2021/3877, 2021/3874, 2021/728, 2021/1104, 2021/4725, 2021/9208, 2021/6696, 2021/6959, 2021/7180, 2021/14272, 2021/18713, 2021/13190, 2021/13919, 2021/13169, 2021/20166, 2021/14096, 2021/19921, 2021/16296, 2021/15267, 2021/25676, 2021/22115, 2021/21694, 2021/24214, 2021/22699, 2021/24747, 2021/22265, 2021/24332, 2021/24340, 2021/25538, 2021/23787, 2021/21328, 2021/32147, 2021/30339, 2021/30828, 2021/29430, 2021/27116, 2021/27243, 2021/43813, 2021/46943, 2021/36483, 2021/32527, 2021/48361, 2021/33517, 2021/53301, 2021/44611, 2021/47371, 2021/43072, 2021/44693, 2021/48264, 2021/45150, 2021/51001, 2021/49850, 2021/42737, 2021/37736, 2021/36399, 2021/34787, 2021/56611, 2021/39428, 2021/49600, 2021/42632, 2021/47180, 2021/47584, 2021/51203, 2021/49508, 2021/50332, 2021/43184, 2021/43645, 2021/46218, 2021/38403, 2021/40349, 2021/40259, 2021/44393, 2021/38752, 2021/39625, 2021/44240, 2021/36473, 2021/37540, 2021/43857, 2021/49493, 2021/50400, 2021/48791, 2021/51614, 2021/48644, 2021/50882, 2021/52360, 2021/52997, 2022/2774, 2021/63271, 2021/65150, 2022/4086, 2021/14489, 2022/945, 2022/796, 2022/16692, 2021/65056, 2021/63667, 2022/1176, 2022/11209, 2022/277, 2022/11236, 2022/7331, 2022/12032, 2022/26136, 2022/30324, 2022/12856, 2022/18760, 2022/33647, 2022/23925, 2022/42818, 2022/32453, 2022/33945, 2022/25845, 2022/38580, 2022/32138, 2022/42824, 2022/42820, 2022/42828, 2022/35300, 2022/32101, 2022/30444, 2022/30185, 2022/35435, 2022/43427, 2022/39756, 2022/45568, 2022/35295, 2022/36533, 2022/42988, 2022/41828, 2022/42794, 2022/33931, 2022/36497, 2022/41499, 2022/39393, 2022/53443, 2022/46373, 2022/56651, 2022/45505, 2022/57611, 2022/43595, 2022/52399, 2022/53608, 2022/54122, 2022/43591, 2022/52741, 2022/50099, 2022/48159, 2022/53450, 2022/50354, 2022/55330, 2022/51241, 2022/54028, 2022/53298, 2022/52343, 2022/59970, 2022/58133, 2022/58580, 2022/59090, 2022/52805, 2022/68227, 2022/54078, 2022/52107, 2022/53928, 2022/58799, 2022/69427, 2022/61374, 2022/65223, 2022/71166, 2022/53288, 2022/59917, 2022/65183, 2022/63491, 2022/55958, 2022/68362, 2022/62809, 2022/65858, 2022/74883, 2022/63481, 2022/70975, 2022/77866, 2022/78230, 2022/75944, 2022/76112, 2022/67568, 2022/78112, 2022/78508, 2022/76837, 2022/74882, 2022/78993, 2022/79016, 2022/78321, 2022/79047, 2022/79749, 2022/82578, 2022/78841, 2022/79754, 2022/75355, 2022/82711, 2022/73588, 2022/81837, 2022/82700, 2022/80015, 2022/78853, 2022/75695, 2022/78765, 2022/81910, 2022/82079, 2022/79747, 2022/79634, 2022/82307, 2022/76395, 2022/75161, 2022/76391, 2022/75908, 2022/78737, 2022/75484, 2022/75903, 2022/76992, 2022/76259, 2022/78850, 2022/74687, 2022/82277, 2022/83797, 2022/82200, 2022/82492, 2022/82290, 2022/90042, 2022/86855, 2022/90357, 2022/92716, 2022/83720, 2022/83726, 2022/93613, 2022/83688, 2022/86212, 2022/91145, 2022/93279, 2022/92154, 2022/91949, 2022/92099, 2022/102181, 2022/84934, 2022/98108, 2022/96596, 2022/96258, 2022/100882, 2022/92148, 2022/28458, 2022/92680, 2022/87377, 2022/99292, 2022/92138, 2022/100412, 2022/96459, 2022/97434, 2022/99068, 2022/86973, 2022/95816, 2022/100186, 2022/83729, 2022/102290, 2022/88992, 2022/93337, 2022/52240, 2022/102679, 2022/88045, 2022/92988, 2022/96119, 2022/97409, 2022/84749, 2022/100446, 2022/98839, 2022/97580, 2022/92992, 2022/95994, 2022/96965, 2022/98923, 2022/93072, 2022/96022, 2022/94678, 2022/96276, 2022/98899, 2022/100737, 2022/102760, 2022/103636, 2022/100293, 2022/99350, 2022/100208, 2022/99557, 2022/100732, 2022/99310, 2022/100232, 2022/100643, 2022/102289, 2022/102725, 2022/102607, 2022/102940, 2022/101869, 2022/33968, 2022/104883, 2022/104047, 2022/103378, 2022/35326, 2022/58129

II. BAŞVURU KONUSU


Başvurular, davanın uzun sürmesi nedeniyle makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

III. İNCELEME SONUÇLARI


Hak Müdahale İddiası Sonuç Giderim
Adil yargılanma hakkı (Medeni Hak ve Yükümlülükler) Makul sürede yargılanma hakkı (hukuk) Başvuru Yollarının Tüketilmemesi
  • pdf
  • udf
  • word
  • whatsapp
  • yazdir
T.C. Anayasa Mahkemesi