logo
Bireysel Başvuru Kararları English

(Manar Murad, B. No: 2018/32122, 6/10/2021, § …)
Kararlar Bilgi Bankasında yayınlanan karar metni
editöryal düzeltmelere tabi tutulmuş olabilir.
   


 

 

 

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ

ANAYASA MAHKEMESİ

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 

KARAR

 

MANAR MURAD BAŞVURUSU

(Başvuru Numarası: 2018/32122)

 

Karar Tarihi: 6/10/2021

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 

KARAR

 

 

Başkan

:

Hasan Tahsin GÖKCAN

Üyeler

:

Muammer TOPAL

 

 

Recai AKYEL

 

 

Selahaddin MENTEŞ

 

 

İrfan FİDAN

Raportör

:

Gökçe GÜLTEKİN YILMAZ

Başvurucu

:

Manar MURAD

Vekili

:

Av. Sinem ULUDAĞ GÖK

 

I. BAŞVURUNUN KONUSU

1. Başvuru, havaalanı transit bölgede tutulan başvurucunun avukat yardımından faydalandırılmaması nedeniyle kötü muamele yasağıyla bağlantılı olarak etkili başvuru hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

II. BAŞVURU SÜRECİ

2. Başvuru 6/11/2018 tarihinde yapılmıştır.

3. Başvuru formu ve eklerinin idari yönden yapılan ön incelemesinden sonra başvuru Komisyona sunulmuştur.

4. Başvurucu, Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü’nün (İçtüzük) 73. maddesi uyarınca avukatıyla görüşebilmesi ve vekalet ilişkisi kurabilmesi yönünde tedbir karar verilmesini talep etmiştir.

5. Komisyonca tedbir talebinin ve başvurunun kabul edilebilirlik incelemesinin Bölüm tarafından yapılmasına karar verilmiştir.

6. Birinci Bölüm tarafından 6/11/2018 tarihinde başvurucunun avukatıyla görüşebilmesi ve vekâlet ilişkisi kurabilmesi yönünde tedbir kararı verilmiştir.

III. OLAY VE OLGULAR

7. Başvuru formu ve eklerinde ifade edildiği şekliyle olaylar özetle şöyledir:

8. Başvurucu, Suriye Arap Cumhuriyeti vatandaşı olup Rusya Federasyonu (Rusya) üzerinden Hollanda'ya gitmekte iken İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanı görevlileri tarafından durdurulmuş, pasaportunda yer alan vizenin sahte olduğu gerekçesiyle başvurucunun ülkeye girişine izin verilmemiştir.

9. Başvurucu; Türkiye tarafından Rusya'ya geri gönderildiğini ve Rusya tarafından da kabul edilmediğini, iki ülke arasında dört kez gidip geldiğini beyan etmektedir.

10. Başvurucunun vekili, başvurucu transit bölgede tutulduğu sırada 6/11/2018 tarihinde bireysel başvuruda bulunmuştur. Başvurucu vekili; başvurucunun ülkeye girişine izin verilmediğini, ülkesinde can güvenliğinin olmadığını, pasaportuna el konulması sebebiyle herhangi bir güvenli üçüncü ülke tarafından kabul edilemeyeceğini, buna karşın hukuki yardım sağlamak amacıyla müvekkili ile görüştürülmediğini belirterek müvekkili ile görüştürülmesine izin verilmesi yönünde tedbir kararı verilmesini talep etmiştir.

11. Anayasa Mahkemesi tarafından 6/11/2018 tarihinde başvurucunun avukatıyla görüşebilmesi ve vekâlet ilişkisi kurabilmesi yönünde tedbir kararı verilmiştir.

12. Başvurucunun vekili 18/2/2020 tarihinde sunduğu dilekçede özetle Anayasa Mahkemesinin tedbir kararını tebellüğ ettikleri 26/11/2018 tarihinin ertesi günü başvurucunun özel bir izinle ülkeye girişine izin verildiğini, başvurucu ülkeye girdikten sonra verilen hukuki danışmanlığın ardından iletişimlerinin veya ilişkilerinin kalmadığını belirtmiştir.

IV. İNCELEME VE GEREKÇE

13. Anayasa Mahkemesinin 6/10/2021 tarihinde yapmış olduğu toplantıda başvuru incelenip gereği düşünüldü:

A. Başvurucunun İddiaları

14. Başvurucu; havaalanı transit bölgede tutulduğu sırada avukatıyla görüştürülmediğini, ülkesine gönderilmesi hâlinde ailesiyle birlikte kötü muameleye maruz kalacağını belirterek etkili başvuru hakkının ve adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini ileri sürmüştür.

B. Değerlendirme

15. İçtüzük’ün 80. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (ç) bendi şöyledir:

“(1) Bölümler ya da Komisyonlarca yargılamanın her aşamasında aşağıdaki hâllerde düşme kararı verilebilir:

ç) Bölümler ya da Komisyonlarca saptanan herhangi bir başka gerekçeden ötürü, başvurunun incelenmesinin sürdürülmesini haklı kılan bir neden görülmemesi

16. Somut olayda başvurucunun havaalanı transit bölgede tutulduğu sırada avukatıyla görüştürülmesi ve vekâlet ilişkisi kurabilmesi amacıyla bireysel başvuruda bulunduğu, bu yönde tedbir kararı verildiği görülmektedir.

17. Başvurucunun vekili tarafından sunulan 18/2/2020 tarihli dilekçede, başvurucunun ülkeye girişine izin verildiği ve hukuki danışmanlıktan faydalandığı ifade edilmiştir. Başvurucunun havaalanı transit bölgede tutulduğu sırada avukatıyla görüştürülmesi talebiyle bireysel başvuruda bulunduğu, bunun ötesinde herhangi bir hak kaybından bahsetmediği veya somut bir şikâyetinin olmadığı, ülkeye giriş yaptığı görülmektedir. Bu durumda bireysel başvuruya konu edilen avukatla görüşme ve vekâlet ilişkisi kurabilme imkânın sağlandığı anlaşılmaktadır. Dolayısıyla başvurunun incelenmesinin sürdürülmesini haklı kılan bir neden bulunmamaktadır.

18. Açıklanan gerekçelerle başvurunun incelenmesinin sürdürülmesini haklı kılan bir sebep bulunmaması nedeniyle düşmesine karar verilmesi gerekir.

V. HÜKÜM

Açıklanan gerekçelerle;

A. Başvurunun incelenmesinin sürdürülmesini haklı kılan bir sebep bulunmaması nedeniyle DÜŞMESİNE,

B. Yargılama giderlerinin başvurucu üzerinde BIRAKILMASINA 6/10/2021 tarihinde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

I. KARAR KİMLİK BİLGİLERİ

Kararı Veren Birim Birinci Bölüm
Karar Türü (Başvuru Sonucu) Kabul Edilemezlik vd.
Künye
(Manar Murad, B. No: 2018/32122, 6/10/2021, § …)
   
Başvuru Adı MANAR MURAD
Başvuru No 2018/32122
Başvuru Tarihi 6/11/2018
Karar Tarihi 6/10/2021

II. BAŞVURU KONUSU


Başvuru, havaalanı transit bölgede tutulan başvurucunun avukat yardımından faydalandırılmaması nedeniyle kötü muamele yasağıyla bağlantılı olarak etkili başvuru hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

III. İNCELEME SONUÇLARI


Hak Müdahale İddiası Sonuç Giderim
Kötü muamele yasağı Sınırdışı halinde kötü muamele Düşme
  • pdf
  • udf
  • word
  • yazdir
T.C. Anayasa Mahkemesi