logo
Bireysel Başvuru Kararları Kullanıcı Kılavuzu English

(Ülfet Sevdi Royer-Artuso, B. No: 2019/20696, 14/9/2022, § …)
Kararlar Bilgi Bankasında yayınlanan karar metni
editöryal düzeltmelere tabi tutulmuş olabilir.
   


 

 

 

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ

ANAYASA MAHKEMESİ

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 

KARAR

 

ÜLFET SEVDİ ROYER-ARTUSO BAŞVURUSU

(Başvuru Numarası: 2019/20696)

 

Karar Tarihi: 14/9/2022

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 

KARAR

 

 

Başkan

:

Hasan Tahsin GÖKCAN

Üyeler

:

Muammer TOPAL

 

 

Recai AKYEL

 

 

Yusuf Şevki HAKYEMEZ

 

 

İrfan FİDAN

Raportör

:

Ayşe Didem ÖZDEMİR AKCA

Başvurucu

:

Ülfet SEVDİ ROYER-ARTUSO

Vekili

:

Av. Oya Meriç EYÜBOĞLU

 

I. BAŞVURUNUN KONUSU

1. Başvuru, haksız arama nedeniyle verilen mahkûmiyet hükmünün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesinin kötü muamele yasağını ihlal ettiği iddiasına ilişkindir.

II. DEĞERLENDİRME

2. 30/3/2011 tarihli ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 47. maddesinin (5) numaralı fıkrası ile Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü'nün 64. maddesinin (1) numaralı fıkrası gereği bireysel başvurunun başvuru yollarının tüketildiği, başvuru yolu öngörülmemiş ise ihlalin öğrenildiği tarihten itibaren otuz gün içinde yapılması gerekir.

3. Anayasa Mahkemesi Mehmet Özcan (B. No: 2019/6266, 15/1/2020, § 27) kararında, tebligatın elektronik tebliğ yöntemi ile yapıldığı hâllerde elektronik tebligatın açıldığı tarihte başvurucuların bireysel başvuruya ilişkin gerekçeli nihai karardan haberdar olunduğunu kabul etmiş ve bireysel başvuru süresinin bu tarihten başlayacağını belirtmiştir.

4. Somut olayda başvurucu vekilinin hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına karşı yapmış olduğu itiraz, İstanbul 21. Ağır Ceza Mahkemesinin 26/4/2019 tarihli kararıyla kesin olarak reddedilmiş; ret kararı başvurucu vekilince 29/4/2019 tarihinde elektronik tebligatın açılması suretiyle öğrenilmiştir. Başvurunun 31/5/2019 tarihinde yapıldığı anlaşılmıştır.

5. Açıklanan gerekçelerle başvurunun süre aşımı nedeniyle kabul edilemez olduğuna karar verilmesi gerekir.

III. HÜKÜM

Açıklanan gerekçelerle;

A. Kötü muamele yasağının ihlal edildiğine ilişkin iddianın süre aşımı nedeniyle KABUL EDİLEMEZ OLDUĞUNA,

B. Yargılama giderlerinin başvurucu üzerinde BIRAKILMASINA 14/9/2022 tarihinde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

I. KARAR KİMLİK BİLGİLERİ

Kararı Veren Birim Birinci Bölüm
Karar Türü (Başvuru Sonucu) Kabul Edilemezlik vd.
Künye
(Ülfet Sevdi Royer-Artuso, B. No: 2019/20696, 14/9/2022, § …)
   
Başvuru Adı ÜLFET SEVDİ ROYER-ARTUSO
Başvuru No 2019/20696
Başvuru Tarihi 31/5/2019
Karar Tarihi 14/9/2022

II. BAŞVURU KONUSU


Başvuru, haksız arama nedeniyle verilen mahkûmiyet hükmünün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesinin kötü muamele yasağını ihlal ettiği iddiasına ilişkindir.

III. İNCELEME SONUÇLARI


Hak Müdahale İddiası Sonuç Giderim
Kötü muamele yasağı Üçüncü kişilerce kötü muamele Süre Aşımı
  • pdf
  • udf
  • word
  • yazdir
T.C. Anayasa Mahkemesi