logo
Bireysel Başvuru Kararları Kullanıcı Kılavuzu English

(Aziz Keskin, B. No: 2019/42934, 21/6/2023, § …)
Kararlar Bilgi Bankasında yayınlanan karar metni
editöryal düzeltmelere tabi tutulmuş olabilir.
   


 

 

 

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ

ANAYASA MAHKEMESİ

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 

KARAR

 

AZİZ KESKİN BAŞVURUSU

(Başvuru Numarası: 2019/42934)

 

Karar Tarihi: 21/6/2023

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 

KARAR

 

 

Başkan

:

Hasan Tahsin GÖKCAN

Üyeler

:

Recai AKYEL

 

 

Yusuf Şevki HAKYEMEZ

 

 

Selahaddin MENTEŞ

 

 

İrfan FİDAN

Raportör

:

Tuğba YILDIZ

Başvurucu

:

Aziz KESKİN

Vekili

:

Av. Ramazan KASPAROĞLU

 

I. BAŞVURUNUN ÖZETİ

1. Başvuru, işçilik alacağının ödenmediği gerekçesiyle açılan davada ıslah talebinin reddedilmesi nedeniyle mahkemeye erişim hakkının, yargılamanın uzun sürmesi nedeniyle de makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

2. Başvurucunun işçilik alacaklarına ilişkin açtığı davada Rize İş Mahkemesi 25/1/2018 tarihli kararla davanın kısmen kabul, kısmen reddine karar vermiştir.

3. Başvurucunun istinaf istemi üzerine Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 7. Hukuk Dairesi (Bölge Adliye Mahkemesi) 21/3/2019 tarihinde istinaf isteminin esastan reddine kesin olmak üzere karar vermiştir.

4. Başvurucu kesin olarak verilen istinaf kararından sonra 20/5/2019 tarihinde Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunmuş, başvurusu 2019/17841 başvuru numarasıyla kayda alınmıştır.

5. Başvurucu kesin olarak verilen istinaf kararı üzerine temyiz talebinde bulunmuş, Bölge Adliye Mahkemesi 14/5/2019 tarihli ek kararla miktar yönüyle kesin olduğunu belirterek talebin reddine karar vermiştir.

6. Başvurucu ek karara karşı temyiz isteminde bulunmuş, Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 22/10/2019 tarihli kararla temyiz istemini reddederek ek kararı onamıştır.

7. Başvurucu, nihai hükmü 8/11/2019 tarihinde öğrendikten sonra 24/12/2019 tarihinde bireysel başvuruda bulunmuştur.

II. DEĞERLENDİRME

8. Başvurucu, davayı belirsiz alacak davası niteliğinde açtığını, ıslah talebinin zamanaşımı nedeniyle reddedilmesinin hukuka aykırı olduğu ileri sürerek mahkemeye erişim hakkının; yargılamanın uzun sürmesi nedeniyle makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiğini iddia etmiştir.

9. Başvurucunun somut başvuruya konu dava ile ilgili daha önce Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunduğu 2019/17841 numaralı başvurunun 2019/14905 numaralı başvuru ile birleştirildiği ve incelemenin 2019/14905 numaralı dosya üzerinden devam ettiği görülmüştür.

10. Somut başvuruya konu iddiaların 2019/14905 numaralı başvurudaki iddialar ile aynı nitelikte olduğu tespit edilmiştir.

11. Başvuru konusu olayda ileri sürülen ihlal iddiaları ile ilgili olarak daha önce bireysel başvuruda bulunulduğu ve farklı bir iddianın da bulunmadığı tespit edildiğinden başvurunun mükerrer başvuru niteliğinde olduğu anlaşılmıştır.

12. Açıklanan gerekçelerle başvurunun diğer kabul edilebilirlik koşulları yönünden incelenmeksizin mükerrer başvuru olması nedeniyle kabul edilemez olduğuna karar verilmesi gerekir.

III. HÜKÜM

Açıklanan gerekçelerle;

A. Adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın mükerrer başvuru olması nedeniyle KABUL EDİLEMEZ OLDUĞUNA,

B. Yargılama giderlerinin başvurucu üzerinde BIRAKILMASINA 21/6/2023 tarihinde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

I. KARAR KİMLİK BİLGİLERİ

Kararı Veren Birim Birinci Bölüm
Karar Türü (Başvuru Sonucu) Kabul Edilemezlik vd.
Künye
(Aziz Keskin, B. No: 2019/42934, 21/6/2023, § …)
   
Başvuru Adı AZİZ KESKİN
Başvuru No 2019/42934
Başvuru Tarihi 24/12/2019
Karar Tarihi 21/6/2023

II. BAŞVURU KONUSU


Başvuru, işçilik alacağının ödenmediği gerekçesiyle açılan davada ıslah talebinin reddedilmesi nedeniyle mahkemeye erişim hakkının, yargılamanın uzun sürmesi nedeniyle de makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

III. İNCELEME SONUÇLARI


Hak Müdahale İddiası Sonuç Giderim
Adil yargılanma hakkı (Medeni Hak ve Yükümlülükler) Makul sürede yargılanma hakkı (hukuk) Başvurunun Reddi
Mahkemeye erişim hakkı (hukuk) Başvurunun Reddi
  • pdf
  • udf
  • word
  • whatsapp
  • yazdir
T.C. Anayasa Mahkemesi