logo
Bireysel Başvuru Kararları Kullanıcı Kılavuzu English

(Yasin Kolay ve diğerleri, B. No: 2022/62968, 10/5/2023, § …)
Kararlar Bilgi Bankasında yayınlanan karar metni
editöryal düzeltmelere tabi tutulmuş olabilir.
   


 

 

 

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ

ANAYASA MAHKEMESİ

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 

KARAR

 

YASİN KOLAY VE DİĞERLERİ BAŞVURUSU

(Başvuru Numarası: 2022/62968)

 

Karar Tarihi: 10/5/2023

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 

KARAR

 

 

Başkan

:

Hasan Tahsin GÖKCAN

Üyeler

:

Muammer TOPAL

 

 

Selahaddin MENTEŞ

 

 

İrfan FİDAN

 

 

Muhterem İNCE

Raportör

:

Kübra ÇİFTÇİ

Başvurucular

:

1. Yasin KOLAY

 

 

2. Asiye KOLAY

 

 

3. Samet KOLAY

 

 

4. Havva KOLAY

Başvurucular Vekili

:

Av. Soner BULUT

 

I. BAŞVURUNUN ÖZETİ

1. Başvurular, davanın uzun sürmesi nedeniyle makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir. Başvurular süresi içinde yapılmıştır. Başvuruların kabul edilebilirlik incelemesinin Bölüm tarafından yapılmasına karar verilmiştir. 2022/62973, 2022/62971 ve 2022/62974 numaralı başvuruların hukuki irtibat nedeniyle bu başvuru ile birleştirilmesine karar verilmesi gerekir.

2. Başvurucular 8/12/2022 tarihli dilekçeyle bireysel başvurularından feragat ettiklerini bildirmişlerdir.

II. DEĞERLENDİRME

3. Başvuru konusu olayda, başvurucuların bireysel başvurularından feragat ettikleri ve Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü'nün 80. maddesinin (2) numaralı fıkrası kapsamında değerlendirilebilecek bir durumun söz konusu olmadığı anlaşıldığından 30/3/2011 tarihli ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun 50. maddesinin (5) numaralı fıkrası gereğince başvuru hakkında düşme kararı verilmesi gerekir.

4. Açıklanan gerekçelerle başvurunun kabul edilebilirlik şartları yönünden incelenmeksizin feragat nedeniyle düşmesine karar verilmesi gerekir.

III. HÜKÜM

Açıklanan gerekçelerle;

A. Başvurunun feragat nedeniyle DÜŞMESİNE,

B. Yargılama giderlerinin başvurucular üzerinde BIRAKILMASINA 10/5/2023 tarihinde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

I. KARAR KİMLİK BİLGİLERİ

Kararı Veren Birim Birinci Bölüm
Karar Türü (Başvuru Sonucu) Kabul Edilemezlik vd.
Künye
(Yasin Kolay ve diğerleri, B. No: 2022/62968, 10/5/2023, § …)
   
Başvuru Adı YASİN KOLAY VE DİĞERLERİ
Başvuru No 2022/62968
Başvuru Tarihi 16/6/2022
Karar Tarihi 10/5/2023
Birleşen Başvurular 2022/62973, 2022/62971, 2022/62974

II. BAŞVURU KONUSU


Başvurular, davanın uzun sürmesi nedeniyle makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

III. İNCELEME SONUÇLARI


Hak Müdahale İddiası Sonuç Giderim
Adil yargılanma hakkı (Medeni Hak ve Yükümlülükler) Makul sürede yargılanma hakkı (hukuk) Düşme
  • pdf
  • udf
  • word
  • whatsapp
  • yazdir
T.C. Anayasa Mahkemesi