logo
Bireysel Başvuru Kararları Kullanıcı Kılavuzu English
Kapak
01/03/2024

Kullanılan Filtreler
Sözcüklerden Herhangi Birini Ara: vergi

CAROLINE NICOLE KOÇ VE DİĞERLERİ Başvurusuna İlişkin Karar

2019/26345 | Esas (İhlal Olmadığı) | İkinci Bölüm | Başvuru Tarihi : 24/07/2019 | Karar Tarihi : 22/09/2022
BAŞVURU KONUSU : Başvuru, %25 olan gayrimenkul sermaye iradı götürü gider oranının vergilendirme dönemi devam ederken yürürlüğe giren kanunla tüm dönem için %15'e indirilmesi nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.


HakMüdahale İddiası SonuçGiderim
Mülkiyet hakkıVergi, kamu alacağı İhlal Olmadığı

SUNA ÇAPRAZ KESKİN Başvurusuna İlişkin Karar

2020/15723 | Kabul Edilemezlik vd. | Birinci Bölüm | Başvuru Tarihi : 03/06/2020 | Karar Tarihi : 15/03/2022
BAŞVURU KONUSU : Başvuru, iş akdinin emekliliğe ayrılma sebebiyle sonlandırılması üzerine işveren tarafından ödenen ek ödeme üzerinden yapılan gelir vergisi kesintisinin iadesi istemiyle açılan davanın aynı iddialarla açılan davalarda verilen kararların aksi sonuca ulaşılarak reddedilmesi nedeniyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.


HakMüdahale İddiası SonuçGiderim
Adil yargılanma hakkı (Medeni Hak ve Yükümlülükler)Hakkaniyete uygun yargılanma hakkı (bariz takdir hatası, içtihat farklılığı vs.-idare) Açıkça Dayanaktan Yoksunluk

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. (12) Başvurusuna İlişkin Karar

2019/1270 | Esas (İhlal) | Birinci Bölüm | Başvuru Tarihi : 09/01/2019 | Karar Tarihi : 06/10/2021
BAŞVURU KONUSU : Başvuru, başvurucu tarafından çalışanları adına Türkiye İş Bankası A. Ş. Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfına (Vakıf) yapılan katkı payı ödemelerinin ücret olarak değerlendirilmesi sonucu gelir vergisi ve damga vergisi tarh edilerek vergi ziyaı cezaları kesilmesi nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.


HakMüdahale İddiası SonuçGiderim
Mülkiyet hakkıVergi, kamu alacağı İhlal Yeniden yargılama

SELAHATTİN BAYRİ Başvurusuna İlişkin Karar

2018/32374 | Kabul Edilemezlik vd. | Birinci Bölüm | Başvuru Tarihi : 08/11/2018 | Karar Tarihi : 15/09/2021
BAŞVURU KONUSU : Başvuru, bağışa dayalı emekli geliri sisteminden yapılan toptan ödemeden gelir vergisi kesintisi yapılması nedeniyle mülkiyet hakkının, buna ilişkin olarak açılan davada benzer durumdaki davalardan farklı karar verilmesi ve yargılamanın makul sürede tamamlanmaması nedenleriyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.


HakMüdahale İddiası SonuçGiderim
Adil yargılanma hakkı (Medeni Hak ve Yükümlülükler)Makul sürede yargılanma hakkı (idare) Açıkça Dayanaktan Yoksunluk
Hakkaniyete uygun yargılanma hakkı (bariz takdir hatası, içtihat farklılığı vs.-idare) Açıkça Dayanaktan Yoksunluk
Mülkiyet hakkıAlacak ve Ücretler Zaman Bakımından Yetkisizlik

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. (11) Başvurusuna İlişkin Karar

2018/26015 | Esas (İhlal) | İkinci Bölüm | Başvuru Tarihi : 28/08/2018 | Karar Tarihi : 13/04/2021
BAŞVURU KONUSU : Başvuru, çalışanlar adına yapılan katkı payı ödemelerinin ücret olarak kabul edilmesi sonucu bu ödemeler üzerinden gelir ve damga vergileri tahsil edilmesi nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.


HakMüdahale İddiası SonuçGiderim
Mülkiyet hakkıVergi, kamu alacağı İhlal Yeniden yargılama

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. (4) Başvurusuna İlişkin Karar

2018/1560 | Esas (İhlal) | İkinci Bölüm | Başvuru Tarihi : 27/12/2017 | Karar Tarihi : 24/03/2021
BAŞVURU KONUSU : Başvuru, çalışanlar adına ödenen katkı payı ödemelerinin ücret olarak kabul edilmesi sonucu bu ödemeler üzerinden cezalı gelir vergisi ve damga vergisi tahsil edilmesi nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.


HakMüdahale İddiası SonuçGiderim
Mülkiyet hakkıAlacak ve Ücretler İhlal Yeniden yargılama

M.R.T.A.Ş. Başvurusuna İlişkin Karar

2017/38233 | Esas (İhlal Olmadığı) | İkinci Bölüm | Başvuru Tarihi : 24/11/2017 | Karar Tarihi : 02/12/2020
BAŞVURU KONUSU : Başvuru, çalışanlar adına ödenen katkı payı ödemelerinin ücret olarak kabul edilmesi sonucu bu ödemeler üzerinden cezalı gelir vergisi ve damga vergisi tahsil edilmesi nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.


HakMüdahale İddiası SonuçGiderim
Mülkiyet hakkıVergi, kamu alacağı İhlal Olmadığı

ADİL KOCAGÖZ (2) Başvurusuna İlişkin Karar

2016/11519 | Kabul Edilemezlik vd. | Birinci Bölüm | Başvuru Tarihi : 15/06/2016 | Karar Tarihi : 19/11/2019
BAŞVURU KONUSU : Başvuru, gerçekleştirme görevlisi olan başvurucunun Sayıştay tarafından tespit edilen kamu zararını tazmin etmeye mahkûm edilmesi nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.


HakMüdahale İddiası SonuçGiderim
Mülkiyet hakkıTazminat Açıkça Dayanaktan Yoksunluk

SELİM AKEL Başvurusuna İlişkin Karar

2016/1330 | Kabul Edilemezlik vd. | Birinci Bölüm | Başvuru Tarihi : 19/01/2016 | Karar Tarihi : 19/11/2019
BAŞVURU KONUSU : Başvuru, fazladan tahsil edilen verginin iadesi isteğinin zamanaşımından dolayı reddedilmesi ve yargılamanın uzun sürmesi nedenleriyle mülkiyet hakkı ve makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.


HakMüdahale İddiası SonuçGiderim
Mülkiyet hakkıVergi, kamu alacağı Başvuru Yollarının Tüketilmemesi
Adil yargılanma hakkı (Medeni Hak ve Yükümlülükler)Makul sürede yargılanma hakkı (idare) Başvuru Yollarının Tüketilmemesi

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. (10) Başvurusuna İlişkin Karar

2016/1008 | Esas (İhlal) | Birinci Bölüm | Başvuru Tarihi : 14/01/2016 | Karar Tarihi : 19/11/2019
BAŞVURU KONUSU : Başvuru, çalışanlar adına yapılan katkı payı ödemelerinin ücret olarak kabul edilmesi sonucu bu ödemeler üzerinden gelir ve damga vergileri tahsil edilmesi nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.


HakMüdahale İddiası SonuçGiderim
Mülkiyet hakkıVergi, kamu alacağı İhlal Yeniden yargılama
Açıkça Dayanaktan Yoksunluk
Adil yargılanma hakkı (Medeni Hak ve Yükümlülükler)Mahkemeye erişim hakkı (idare) Açıkça Dayanaktan Yoksunluk

  • yazdir
T.C. Anayasa Mahkemesi