logo
Bireysel Başvuru Kararları Kullanıcı Kılavuzu English

FORD MOTOR COMPANY Başvurusuna İlişkin Karar

2014/13518 | Esas (İhlal) | İkinci Bölüm | Başvuru Tarihi : 19/08/2014 | Karar Tarihi : 26/10/2017
BAŞVURU KONUSU : Başvuru, yurt dışında mukim olan şirketin Türkiye de yaptığı yatırımlar nedeniyle yararlandığı yatırım indirimi tutarları üzerinden uluslararası ikili çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmasına aykırı olarak fazladan gelir vergisi kesintisi yapılması nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.


HakMüdahale İddiası SonuçGiderim
Mülkiyet hakkıVergi, kamu alacağı İhlal Yeniden yargılama

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. (4) Başvurusuna İlişkin Karar

2015/19152 | Kabul Edilemezlik vd. | İkinci Bölüm | Başvuru Tarihi : 09/12/2015 | Karar Tarihi : 22/09/2016
BAŞVURU KONUSU : Başvuru, Türkiye İş Bankası A.Ş. Şubelerince başvurucular), çalışanlarına çeşitli menfaatler sağlamak üzere kurulmuş olan Türkiye İş Bankası A.Ş. Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfına Vakıf) şubeler itibarıyla yapılan katkı payı ödemelerinin vergi müfettişlerince yapılan vergi incelemesi sonucunda ücret olarak değerlendirilmesi dolayısıyla şubeler adına tarh edilen gelir vergisi ve damga vergisi ile kesilen vergi zıyaı cezalarına karşı açılan davaların reddi nedeniyle mülkiyet ve adil yargılanma haklarının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.


HakMüdahale İddiası SonuçGiderim
Adil yargılanma hakkı (İdare)Adil yargılanma hakkı (genel) (idare) Süre Aşımı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. (3) Başvurusuna İlişkin Karar

2015/356 | Esas (İhlal) | İkinci Bölüm | Başvuru Tarihi : 05/01/2015 | Karar Tarihi : 22/09/2016
BAŞVURU KONUSU : Başvuru, Türkiye İş Bankası A.Ş. Şubelerince başvurucular), çalışanlarına çeşitli menfaatler sağlamak üzere kurulmuş olan Türkiye İş Bankası A.Ş. Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfına Vakıf) şubeler itibarıyla yapılan katkı payı ödemelerinin vergi müfettişlerince yapılan vergi incelemesi sonucunda ücret olarak değerlendirilmesi dolayısıyla şubeler adına tarh edilen gelir vergisi ve damga vergisi ile kesilen vergi ziyaı cezalarına karşı açılan davaların reddi nedeniyle mülkiyet ve adil yargılanma haklarının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.


HakMüdahale İddiası SonuçGiderim
Mülkiyet hakkıVergi, kamu alacağı İhlal Maddi tazminat

AHMET NURİ DEMİRSOY ve ANNITA DEMİRSOY Başvurusuna İlişkin Karar

2014/12080 | Esas (İhlal) | Birinci Bölüm | Başvuru Tarihi : 30/06/2014 | Karar Tarihi : 06/04/2017
BAŞVURU KONUSU : Başvuru, kıyı bankacılığı sistemine yatırılan mevduattan elde edilen faiz gelirleri üzerinden -Türkiye de yerleşik olunmadığı ileri sürülmesine karşın- vergi alınması nedeniyle mülkiyet hakkının; buna ilişkin olarak açılan davada yargılamanın uzun sürmesi nedeniyle de makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.


HakMüdahale İddiası SonuçGiderim
Mülkiyet hakkıVergi, kamu alacağı Açıkça Dayanaktan Yoksunluk
Adil yargılanma hakkı (İdare)Gerekçeli karar hakkı (idare) Açıkça Dayanaktan Yoksunluk
Makul sürede yargılanma hakkı (idare) İhlal İhlalin tespiti

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ ŞUBELERİ Başvurusuna İlişkin Karar

2014/17286 | Esas (İhlal) | İkinci Bölüm | Başvuru Tarihi : 27/10/2014 | Karar Tarihi : 16/11/2016
BAŞVURU KONUSU : Başvuru, Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi Şubelerince Başvurucular), çalışanlarına çeşitli menfaatler sağlamak üzere kurulmuş olan Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfına Vakıf) şubeler itibarıyla yapılan katkı payı ödemelerinin, vergi müfettişlerince yapılan vergi incelemesi sonucunda ücret olarak değerlendirilmesi dolayısıyla şubeler adına tarh edilen gelir vergisi ve damga vergisi ile kesilen vergi ziyaı cezalarına karşı açılan davaların reddi nedeniyle mülkiyet ve adil yargılanma haklarının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.


HakMüdahale İddiası SonuçGiderim
Mülkiyet hakkıVergi, kamu alacağı İhlal Maddi tazminat

MEHMET TURGUT Başvurusuna İlişkin Karar

2013/2763 | Kabul Edilemezlik vd. | İkinci Bölüm | Başvuru Tarihi : 22/04/2013 | Karar Tarihi : 09/03/2016
BAŞVURU KONUSU : Başvuru, Adnan Menderes Üniversitesi Üniversite) aleyhine yürütülen ilamlı icra takibine rağmen kamu mallarının haczinin mümkün olmaması nedeniyle alacağını tahsil edemediğini belirten başvurucunun, mülkiyet ve adil yargılanma haklarının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.


HakMüdahale İddiası SonuçGiderim
Mülkiyet hakkıAlacak, kamuda ücret, ekonomik değere ilişkin yargı kararı icra etmeme, 4C, ihale Başvuru Yollarının Tüketilmemesi
Adil yargılanma hakkı (Hukuk)Mahkemeye erişim hakkı (hukuk) Açıkça Dayanaktan Yoksunluk

EM EXPORT DIŞ TİC A.Ş. Başvurusuna İlişkin Karar

2013/4051 | Kabul Edilemezlik vd. | İkinci Bölüm | Başvuru Tarihi : 07/06/2013 | Karar Tarihi : 21/04/2016
BAŞVURU KONUSU : Başvuru, mahkeme kararına istinaden hesaplanan geçici vergiye ilişkin gecikme faizi için düzenlenen 2 No.lu İhbarnameye karşı açılan davanın reddedilmesi, temyiz ve karar düzeltme kararlarının gerekçesiz olması nedenleriyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.


HakMüdahale İddiası SonuçGiderim
Adil yargılanma hakkı (İdare)Adil yargılanma hakkı (genel) (idare) Açıkça Dayanaktan Yoksunluk
Gerekçeli karar hakkı (idare) Açıkça Dayanaktan Yoksunluk

RABİA KOCAAKU Başvurusuna İlişkin Karar

2013/5053 | Kabul Edilemezlik vd. | Birinci Bölüm | Başvuru Tarihi : 28/06/2013 | Karar Tarihi : 07/07/2015
BAŞVURU KONUSU : Başvuru, tahsil edilen gelir vergisinin dayanağı olan kanun hükmünün Anayasa Mahkemesince iptali üzerine fazladan ödendiği iddia edilen verginin iade edilmemesi nedeniyle mülkiyet hakkının ihlali iddiasına ilişkindir.


HakMüdahale İddiası SonuçGiderim
Mülkiyet hakkıVergi, kamu alacağı Konu Bakımından Yetkisizlik

MURAT ÇEVİK (2) Başvurusuna İlişkin Karar

2013/3244 | Esas (İhlal) | İkinci Bölüm | Başvuru Tarihi : 10/05/2013 | Karar Tarihi : 07/07/2015
BAŞVURU KONUSU : Başvuru, vergi ve vergi cezası salınması işlemine karşı açılan davanın reddedilmesi nedeniyle Anayasa’nın 10. maddesinde düzenlenen kanun önünde eşitlik ilkesinin ve 35. maddesinde düzenlenen mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiaları hakkındadır.


HakMüdahale İddiası SonuçGiderim
Mülkiyet hakkıVergi, kamu alacağı İhlal Yeniden yargılama

MURAT ÇEVİK (5) Başvurusuna İlişkin Karar

2013/3246 | Esas (İhlal) | Birinci Bölüm | Başvuru Tarihi : 10/05/2013 | Karar Tarihi : 16/12/2015
BAŞVURU KONUSU : Başvuru, vergi mükellefi sıfatıyla başvurucu adına kesilen vergi cezası nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.


HakMüdahale İddiası SonuçGiderim
Mülkiyet hakkıVergi, kamu alacağı İhlal Yeniden yargılama

  • pdf
  • yazdir
T.C. Anayasa Mahkemesi