logo
Bireysel Başvuru Kararları Kullanıcı Kılavuzu English
@

MURAT ÇEVİK (5) Başvurusuna İlişkin Karar

2013/3246 | Esas (İhlal) | Birinci Bölüm | Başvuru Tarihi : 10/05/2013 | Karar Tarihi : 16/12/2015
BAŞVURU KONUSU : Başvuru, vergi mükellefi sıfatıyla başvurucu adına kesilen vergi cezası nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.


HakMüdahale İddiası SonuçGiderim
Mülkiyet hakkıVergi, kamu alacağı İhlal Yeniden yargılama

MURAT ÇEVİK (4) Başvurusuna İlişkin Karar

2013/3241 | Esas (İhlal) | Birinci Bölüm | Başvuru Tarihi : 10/05/2013 | Karar Tarihi : 16/12/2015
BAŞVURU KONUSU : Başvuru, vergi mükellefi sıfatıyla başvurucu adına kesilen vergi cezaları nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.


HakMüdahale İddiası SonuçGiderim
Mülkiyet hakkıVergi, kamu alacağı İhlal Yeniden yargılama

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. (2) Başvurusuna İlişkin Karar

2014/6193 | Esas (İhlal) | İkinci Bölüm | Başvuru Tarihi : 07/05/2014 | Karar Tarihi : 15/10/2015
BAŞVURU KONUSU : Başvuru, Türkiye İş Bankası AŞ Şubelerince (Başvurucular), çalışanlarına çeşitli menfaatler sağlamak üzere kurulmuş olan Türkiye İş Bankası AŞ Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfına (Vakıf) şubeler itibarıyla yapılan katkı payı ödemelerinin, vergi müfettişlerince yapılan vergi incelemesi sonucunda ücret olarak değerlendirilmesi dolayısıyla şubeler adına tarh edilen gelir vergisi ve damga vergisi ile kesilen vergi zıyaı cezalarına karşı açılan davaların reddi nedeniyle mülkiyet ve adil yargılanma haklarının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.


HakMüdahale İddiası SonuçGiderim
Mülkiyet hakkıVergi, kamu alacağı İhlal Maddi tazminat

FULPET AKARYAKIT TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ. Başvurusuna İlişkin Karar

2013/1834 | Kabul Edilemezlik vd. | İkinci Bölüm | Başvuru Tarihi : 11/03/2013 | Karar Tarihi : 25/02/2015
BAŞVURU KONUSU : Başvurucu, 2002 yılı işlemlerinin incelenmesi sonucunda hakkında resen tarh edilen geçici vergiye ve kesilen vergi ziyaı cezasına karşı açtığı davada verilen kararın hukuka aykırı olduğunu, Danıştay tarafından aynı konuda farklı kararlar verildiğini, Danıştay savcısının düşünce yazısının kendisine tebliğ edilmediğini, temyiz ve karar düzeltme incelemelerinde duruşma isteminin dikkate alınmadığını, davada uygulanan kanun hükmünün Anayasa Mahkemesince iptal edilmesi nedeniyle yapılan yeni kanuni düzenlemenin kendisi hakkında uygulanamayacağını belirterek, adil yargılanma hakkının, suç ve cezaların kanuniliği ile eşitlik ilkesinin ihlal edildiğini ileri sürmüş ve tazminat talep etmiştir.


HakMüdahale İddiası SonuçGiderim
Adil yargılanma hakkı (İdare)Aleni yargılanma hakkı (idare) Başvuru Yollarının Tüketilmemesi
Silahların eşitliği ilkesi / çelişmeli yargılama ilkesi (İdare) Açıkça Dayanaktan Yoksunluk
Hakkaniyete uygun yargılanma hakkı (idare) Açıkça Dayanaktan Yoksunluk
Adil yargılanma hakkı (genel) (idare) Açıkça Dayanaktan Yoksunluk
Suç ve cezaların kanuniliği ilkesiSuç ve cezada kanunilik Açıkça Dayanaktan Yoksunluk

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. Başvurusuna İlişkin Karar

2014/6192 | Esas (İhlal) | Genel Kurul | Başvuru Tarihi : 07/05/2014 | Karar Tarihi : 12/11/2014
BAŞVURU KONUSU : Başvurucu Türkiye İş Bankası AŞ (Banka), çalışanlarına çeşitli menfaatler sağlamak üzere kurulmuş olan Türkiye İş Bankası AŞ Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfına (Vakıf) şubeleri itibariyle yaptığı katkı payı ödemelerinin, vergi müfettişlerince yapılan vergi incelemesi sonucunda ücret olarak değerlendirilmesi dolayısıyla adına tarh edilen gelir vergisi ve damga vergisi ile kesilen vergi ziyaı cezalarına karşı açtığı davanın reddi nedeniyle mülkiyet ve adil yargılanma haklarının ihlal edildiğini ileri sürmüştür.


HakMüdahale İddiası SonuçGiderim
Mülkiyet hakkıVergi, kamu alacağı İhlal Maddi tazminat

MURAT ÇEVİK Başvurusuna İlişkin Karar

2013/3245 | Esas (İhlal) | Birinci Bölüm | Başvuru Tarihi : 10/05/2013 | Karar Tarihi : 11/12/2014
BAŞVURU KONUSU : Başvurucu, adına vergi ve vergi cezası salınması nedeniyle Anayasa’nın 10. maddesinde düzenlenen kanun önünde eşitlik ilkesinin ve 35. maddesinde düzenlenen mülkiyet hakkının ihlal edildiğini ileri sürmüş ve tazminata hükmedilmesini istemiştir.


HakMüdahale İddiası SonuçGiderim
Mülkiyet hakkıVergi, kamu alacağı İhlal Yeniden yargılama

SELÇUK EMİROĞLU Başvurusuna İlişkin Karar

2013/5660 | Kabul Edilemezlik vd. | Birinci Bölüm | Başvuru Tarihi : 30/07/2013 | Karar Tarihi : 20/03/2014
BAŞVURU KONUSU : Başvurucu, ücretli olarak çalıştığı 2006-2009 yılları arasında ücret gelirinden olması gerekenden fazla gelir vergisi tevkifatı yapıldığını belirterek mülkiyet hakkı ve etkili bir hukuk yoluna başvurma hakkının ihlal edildiğini ileri sürmüştür.


HakMüdahale İddiası SonuçGiderim
Mülkiyet hakkıVergi, kamu alacağı Konu Bakımından Yetkisizlik
Etkili başvuru hakkıEtkili başvuru Konu Bakımından Yetkisizlik

KESKİNKILIÇ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Başvurusuna İlişkin Karar

2013/4413 | Kabul Edilemezlik vd. | Birinci Bölüm | Başvuru Tarihi : 20/06/2013 | Karar Tarihi : 21/11/2013
BAŞVURU KONUSU : Başvurucu, muhtasar beyanname üzerinden yapılan tahakkukun iptali istemiyle açtığı davaların reddedilmesi nedeniyle anayasal haklarının ihlal edildiğini ileri sürmüştür.


HakMüdahale İddiası SonuçGiderim
Mülkiyet hakkıVergi, kamu alacağı Zaman Bakımından Yetkisizlik
Adil yargılanma hakkı (İdare)Adil yargılanma hakkı (genel) (idare) Açıkça Dayanaktan Yoksunluk

  • pdf
  • yazdir
T.C. Anayasa Mahkemesi