FİLTRELER
  • KELİME ARA
  • KARAR KİMLİK BİLGİLERİ  • İNCELEME SONUÇLARI
  • İLGİLİ HUKUK
Bireysel Başvuru Kararları

Web Tarayıcınız pdf dosyalarını gösterememektedir.

Kararın PDF Dosyasını İndirmek İçin Tıklayınız.

I. KARAR KİMLİK BİLGİLERİ

Kararı Veren Birim Birinci Bölüm
Karar Türü (Başvuru Sonucu) Esas (İhlal)
Künye
(Gülseren Gürdal ve diğerleri, B. No: 2013/1115, 5/12/2013, § …)
Kararlar Bilgi Bankasında yayınlanan karar metni
editöryal düzeltmelere tabi tutulmuş olabilir.
   
Başvuru Adı GÜLSEREN GÜRDAL VE DİĞERLERİ
Başvuru No 2013/1115
Başvuru Tarihi 6/2/2013
Karar Tarihi 5/12/2013
Birleşen Başvurular 2013/1116, 2013/2936, 2013/1120, 2013/1119, 2013/4150, 2013/4145, 2013/4144, 2013/3279, 2013/2933, 2013/1121, 2013/3101, 2013/3100, 2013/3098, 2013/3097, 2013/3095, 2013/2939, 2013/2937, 2013/3280, 2013/3272, 2013/3105, 2013/3103, 2013/3099, 2013/4139, 2013/4143, 2013/4148, 2013/4142, 2013/4147, 2013/4140, 2013/4146, 2013/3277, 2013/3275, 2013/3096, 2013/3094, 2013/3273, 2013/2934, 2013/2935, 2013/2932, 2013/2930, 2013/3278, 2013/1118, 2013/3276, 2013/2938, 2013/3274, 2013/2931, 2013/1117
Resmi Gazete Tarihi - Sayısı 27/12/2013 - 28864

II. BAŞVURU KONUSU


Başvurucular 1960 yılında açılan hukuk davasının henüz temyiz aşamasında bulunup sonuçlanmamış olması nedeniyle adil yargılanma haklarının ihlal edildiğini ileri sürerek, ihlalin tespitiyle uğradıkları manevi zararın tazminine karar verilmesini talep etmişlerdir.

III. İNCELEME SONUÇLARI


Hak Müdahale Sonuç Giderim
Makul sürede yargılanma hakkı Makul sürede yargılama yapılmaması (kadastro davaları) İhlal Manevi tazminat
Makul sürede yargılama yapılmaması (kadastro davaları) Kişi Bakımından Yetkisizlik

IV.İLGİLİ HUKUKMevzuat Türü Mevzuat Tarihi/Numarası - İsmi Madde Numarası
Kanun 6100 Hukuk Muhakemeleri Kanunu 30
3402 Kadastro Kanunu 25
28
29
30
32
36
  • pdf
  • word
  • yazdir
T.C. Anayasa Mahkemesi Grafik - Web Tasarım | 2017