FİLTRELER
  • KELİME ARA
  • KARAR KİMLİK BİLGİLERİ  • İNCELEME SONUÇLARI
  • İLGİLİ HUKUK
Bireysel Başvuru Kararları

Web Tarayıcınız pdf dosyalarını gösterememektedir.

Kararın PDF Dosyasını İndirmek İçin Tıklayınız.

I. KARAR KİMLİK BİLGİLERİ

Kararı Veren Birim Birinci Bölüm
Karar Türü (Başvuru Sonucu) Esas (İhlal Olmadığı)
Künye
(Bilal Turan ve diğerleri (2), B. No: 2013/2075, 4/12/2013, § …)
   
Başvuru Adı BİLAL TURAN VE DİĞERLERİ (2)
Başvuru No 2013/2075
Başvuru Tarihi 22/3/2013
Karar Tarihi 4/12/2013
Resmi Gazete Tarihi - Sayısı 27/12/2013 - 28864

II. BAŞVURU KONUSU


Başvurucular, yakınlarının Hidro Elektrik Santrali (HES) göleti içinde yer alan enerji nakil hattı direklerinde meydana gelen arızanın onarımına giderken geçirdikleri iş kazasında kurtarma faaliyetlerinden sorumlu olan yetkililerin ihmali nedeni ile hayatlarını kaybettiklerinden ve ölüm olayında ihmali bulunan sorumluların gerekli izin verilmediği için yargılanamadıklarından bahisle Anayasa’da güvence altına alınan haklarının ihlal edildiğini ileri sürmüşlerdir.

III. İNCELEME SONUÇLARI


Hak Müdahale Sonuç Giderim
Yaşam hakkı Ölüm olayının etkili soruşturulmamasına ilişkin özelleştirilmemiş müdahale iddiaları İhlal Olmadığı
İhmal-kamu görevlisinin ihmali nedeniyle ölüm olaylarına ilişkin özelleştirilmemiş müdahale iddiaları Başvuru Yollarının Tüketilmemesi

IV.İLGİLİ HUKUKMevzuat Türü Mevzuat Tarihi/Numarası - İsmi Madde Numarası
Kanun 5237 Türk Ceza Kanunu 257
5271 Ceza Muhakemesi Kanunu 160
4483 Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun 12
3
5
6
9
2577 İdari Yargılama Usulü Kanunu 13
6098 Türk Borçlar Kanunu 49
74
  • pdf
  • word
  • yazdir
T.C. Anayasa Mahkemesi Grafik - Web Tasarım | 2017