FİLTRELER
  • KELİME ARA
  • KARAR KİMLİK BİLGİLERİ  • İNCELEME SONUÇLARI
Bireysel Başvuru Kararları

Web Tarayıcınız pdf dosyalarını gösterememektedir.

Kararın PDF Dosyasını İndirmek İçin Tıklayınız.

I. KARAR KİMLİK BİLGİLERİ

Kararı Veren Birim Birinci Bölüm
Karar Türü (Başvuru Sonucu) Kabul Edilemezlik vd.
Künye (S.S.A., B. No: 2013/2355, 7/11/2013, § …)
Başvuru Adı S.S.A.
Başvuru No 2013/2355
Başvuru Tarihi 1/4/2013
Karar Tarihi 7/11/2013
Resmi Gazete Tarihi - Sayısı 5/12/2013 - 28842

II. BAŞVURU KONUSU


Başvurucu, hakkında birtakım basın yayın organlarında çıkan haber ve yayınlar nedeniyle, ilgililer hakkında yaptığı şikâyet neticesinde kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiğini belirterek, Anayasa’nın 15. , 17. , 19. , 20. , 2 22. , 26. , 36. ve 40. maddelerinde tanımlanan haklarının ihlal edildiğini ileri sürmüştür.

III. İNCELEME SONUÇLARI


Hak/Özgürlük 1 : Maddi ve manevi varlığın korunması hakkı


Müdahale İddiası 1 : Şeref ve itibara ifade özgürlüğünün kullanıldığı gerekçesiyle yapılan müdahale iddiaları (kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesi)

Sonuç : Başvuru Yollarının Tüketilmemesi


Hak/Özgürlük 2 : Kapsam dışı haklar


Müdahale İddiası 1 : Adil yargılanma (ceza) hakkına ilişkin kapsam dışı müdahale iddiaları

Sonuç : Konu Bakımından Yetkisizlik


Hak/Özgürlük 3 : Adil yargılanma hakkı (genel)


Müdahale İddiası 1 : Adil yargılanma hakkına (ceza) ilişkin özelleştirilmemiş müdahale iddiaları

Sonuç : Açıkça Dayanaktan Yoksunluk


  • pdf
  • word
  • yazdir
T.C. Anayasa Mahkemesi Grafik - Web Tasarım | 2017