FİLTRELER
  • KELİME ARA
  • KARAR KİMLİK BİLGİLERİ  • İNCELEME SONUÇLARI
  • İLGİLİ HUKUK
Bireysel Başvuru Kararları

Web Tarayıcınız pdf dosyalarını gösterememektedir.

Kararın PDF Dosyasını İndirmek İçin Tıklayınız.

I. KARAR KİMLİK BİLGİLERİ

Kararı Veren Birim İkinci Bölüm
Karar Türü (Başvuru Sonucu) Kabul Edilemezlik vd.
Künye
(Ahmet Sağlam, B. No: 2013/3351, 18/9/2013, § …)
   
Başvuru Adı AHMET SAĞLAM
Başvuru No 2013/3351
Başvuru Tarihi 17/5/2013
Karar Tarihi 18/9/2013
Resmi Gazete Tarihi - Sayısı 30/10/2013 - 28806

II. BAŞVURU KONUSU


Başvurucu, gayrimenkul satış vaadi sözleşmesiyle satın aldığı taşınmazlara yönelik olarak açtığı tescil davalarının reddedildiğini, temyiz üzerine Yargıtay tarafından bir kısmının onandığını, bir kısmının bozulduğunu belirterek, mülkiyet hakkı ile adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini ileri sürmüştür.

III. İNCELEME SONUÇLARI


Hak Müdahale Sonuç Giderim
Adil yargılanma hakkı (genel) Adil yargılanma hakkına (hukuk) ilişkin özelleştirilmemiş müdahale iddiaları Süre Aşımı
Hakkaniyete uygun yargılanma hakkı Hakkaniyete uygun yargılanma hakkına ilişkin özelleştirilmemiş müdahale iddiaları Açıkça Dayanaktan Yoksunluk
Gerekçeli karar hakkı Gerekçesiz karar verilmesi (üst derece mahkemesi) Açıkça Dayanaktan Yoksunluk
Kapsam dışı haklar Mülkiyet hakkına ilişkin kapsam dışı müdahale iddiaları Konu Bakımından Yetkisizlik

IV.İLGİLİ HUKUKMevzuat Türü Mevzuat Tarihi/Numarası - İsmi Madde Numarası
Kanun 4721 Türk Medeni Kanunu 716
701
818 Borçlar Kanunu 22
  • pdf
  • word
  • yazdir
T.C. Anayasa Mahkemesi Grafik - Web Tasarım | 2017