FİLTRELER
  • KELİME ARA
  • KARAR KİMLİK BİLGİLERİ  • İNCELEME SONUÇLARI
Bireysel Başvuru Kararları

Web Tarayıcınız pdf dosyalarını gösterememektedir.

Kararın PDF Dosyasını İndirmek İçin Tıklayınız.

I. KARAR KİMLİK BİLGİLERİ

Kararı Veren Birim Birinci Bölüm
Karar Türü (Başvuru Sonucu) Esas (İhlal Olmadığı)
Künye (Ali Dursun ve Müslüm Demir, B. No: 2014/12720, 19/2/2019, § …)
Başvuru Adı ALİ DURSUN VE MÜSLÜM DEMİR
Başvuru No 2014/12720
Başvuru Tarihi 31/7/2014
Karar Tarihi 19/2/2019

II. BAŞVURU KONUSU


Başvuru, gözaltında işkence altında ifade alınması nedeniyle işkence yasağının; tutukluluğun makul süreyi aşması nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının; işkence altında alınan ifadelerin mahkûmiyete esas alınması ve yargılamanın makul sürede sonuçlandırılmaması nedenleriyle de adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

III. İNCELEME SONUÇLARI


Hak/Özgürlük 1 : Makul sürede yargılanma hakkı


Müdahale İddiası 1 : Makul sürede yargılanma hakkına ilişkin özelleştirilmemiş müdahale iddiaları

Sonuç : Başvuru Yollarının Tüketilmemesi

Sonuç : Başvurunun reddi


Hak/Özgürlük 2 : İşkence ve kötü muamele yasağı


Müdahale İddiası 1 : İşkence ve kötü muamelenin kamu görevlilerinin güç kullanımı sonucu meydana gelmesi

Sonuç : Süre Aşımı

Sonuç : Başvurunun reddi


Hak/Özgürlük 3 : Kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı


Müdahale İddiası 1 : Suç isnadına bağlı-tutukluluk süresinin makul süreyi aşmasına ilişkin müdahale iddiaları

Sonuç : Kişi Bakımından Yetkisizlik

Sonuç : Başvurunun reddi


Hak/Özgürlük 4 : Hakkaniyete uygun yargılanma hakkı


Müdahale İddiası 1 : Hakkaniyete uygun yargılanma hakkına ilişkin özelleştirilmemiş müdahale iddiaları

Sonuç : İhlal Olmadığı

Sonuç : Başvurunun reddi


  • pdf
  • udf
  • yazdir
T.C. Anayasa Mahkemesi Grafik - Web Tasarım | 2017