FİLTRELER
  • KELİME ARA
  • KARAR KİMLİK BİLGİLERİ  • İNCELEME SONUÇLARI
Bireysel Başvuru Kararları

Web Tarayıcınız pdf dosyalarını gösterememektedir.

Kararın PDF Dosyasını İndirmek İçin Tıklayınız.

I. KARAR KİMLİK BİLGİLERİ

Kararı Veren Birim Birinci Bölüm
Karar Türü (Başvuru Sonucu) Esas (İhlal)
Künye (Önder Sığırcıkoğlu (2), B. No: 2014/13176, 17/7/2018, § …)
Başvuru Adı ÖNDER SIĞIRCIKOĞLU (2)
Başvuru No 2014/13176
Başvuru Tarihi 1/8/2014
Karar Tarihi 17/7/2018
Resmi Gazete Tarihi - Sayısı 14/9/2018 - 30535

II. BAŞVURU KONUSU


Başvuru, tutukluluk hâlinin makul süreyi aşması ve tahliye talebi hakkında Yargıtayca karar verilmemesi nedenleriyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının; mahkûmiyet kararının belirleyici olarak sorgulanma imkânı tanınmayan gizli tanık beyanına dayandırılması nedeniyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

III. İNCELEME SONUÇLARI


Hak/Özgürlük 1 : Kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı


Müdahale İddiası 1 : Serbest bırakılma talebi-itirazın karara bağlanmaması

Sonuç : Açıkça Dayanaktan Yoksunluk

Müdahale İddiası 2 : Suç isnadına bağlı-tutukluluk süresinin yasal süreyi aşmasına ilişkin müdahale iddiaları

Sonuç : Başvurunun reddi


Hak/Özgürlük 2 : Tanık dinletme ve sorgulama hakkı


Müdahale İddiası 1 : Gizli tanıkla ilgili müdahale iddiaları

Sonuç : İhlal

Giderim : Yeniden yargılama


  • pdf
  • udf
  • yazdir
T.C. Anayasa Mahkemesi Grafik - Web Tasarım | 2017