FİLTRELER
  • KELİME ARA
  • KARAR KİMLİK BİLGİLERİ  • İNCELEME SONUÇLARI
  • İLGİLİ HUKUK
Bireysel Başvuru Kararları

Web Tarayıcınız pdf dosyalarını gösterememektedir.

Kararın PDF Dosyasını İndirmek İçin Tıklayınız.

I. KARAR KİMLİK BİLGİLERİ

Kararı Veren Birim Birinci Bölüm
Karar Türü (Başvuru Sonucu) Esas (İhlal)
Künye
(Önder Sığırcıkoğlu (2), B. No: 2014/13176, 17/7/2018, § …)
   
Başvuru Adı ÖNDER SIĞIRCIKOĞLU (2)
Başvuru No 2014/13176
Başvuru Tarihi 1/8/2014
Karar Tarihi 17/7/2018
Resmi Gazete Tarihi - Sayısı 14/9/2018 - 30535

II. BAŞVURU KONUSU


Başvuru, tutukluluk hâlinin makul süreyi aşması ve tahliye talebi hakkında Yargıtayca karar verilmemesi nedenleriyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının; mahkûmiyet kararının belirleyici olarak sorgulanma imkânı tanınmayan gizli tanık beyanına dayandırılması nedeniyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

III. İNCELEME SONUÇLARI


Hak Müdahale Sonuç Giderim
Kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı Serbest bırakılma talebi-itirazın karara bağlanmaması Açıkça Dayanaktan Yoksunluk
Suç isnadına bağlı-tutukluluk süresinin yasal süreyi aşmasına ilişkin müdahale iddiaları Başvurunun reddi
Tanık dinletme ve sorgulama hakkı Gizli tanıkla ilgili müdahale iddiaları İhlal Yeniden yargılama

IV.İLGİLİ HUKUKMevzuat Türü Mevzuat Tarihi/Numarası - İsmi Madde Numarası
Kanun 5271 Ceza Muhakemesi Kanunu 58
5726 Tababet ve Şuabatı Sanatların Tarzı İcrasına Dair Kanun 9
4
5
  • pdf
  • udf
  • yazdir
T.C. Anayasa Mahkemesi Grafik - Web Tasarım | 2017