FİLTRELER

  • KARAR KİMLİK BİLGİLERİ



  • İNCELEME SONUÇLARI
Bireysel Başvuru Kararları

Web Tarayıcınız pdf dosyalarını gösterememektedir.

Kararın PDF Dosyasını İndirmek İçin Tıklayınız.

I. KARAR KİMLİK BİLGİLERİ

Kararı Veren Birim Birinci Bölüm
Karar Türü (Başvuru Sonucu) Esas (İhlal)
Künye (Fatma Bildik ve Hasan Bildik, B. No: 2014/14995, 19/9/2018, § …)
Başvuru Adı FATMA BİLDİK VE HASAN BİLDİK
Başvuru No 2014/14995
Başvuru Tarihi 9/9/2018
Karar Tarihi 19/9/2018
Birleşen Başvurular 2016/4548
Resmi Gazete Tarihi - Sayısı 6/11/2018 - 30587

II. BAŞVURU KONUSU


Başvuru, askerde meydana gelen ölüm olayına ilişkin kasten öldürme iddiasıyla ilgili ceza soruşturmasının etkili yürütülmemesi nedeniyle yaşam hakkının; tam yargı davasının süre aşımından reddedilmesi nedeniyle ise adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

III. İNCELEME SONUÇLARI


Hak/Özgürlük 1 : Mahkemeye erişim hakkı


Müdahale İddiası 1 : Mahkemeye erişim hakkına ilişkin özelleştirilmemiş müdahale iddiaları

Sonuç : İhlal

Giderim : Yeniden yargılama


Hak/Özgürlük 2 : Yaşam hakkı


Müdahale İddiası 1 : İhmal-kamu görevlisinin ihmali nedeniyle askerde intihar olayının meydana gelmesi

Sonuç : İhlal

Giderim : Manevi tazminat

Sonuç : İncelenmesine Yer Olmadığı


  • pdf
  • udf
  • yazdir
T.C. Anayasa Mahkemesi Grafik - Web Tasarım | 2017