FİLTRELER
  • KELİME ARA
  • KARAR KİMLİK BİLGİLERİ  • İNCELEME SONUÇLARI
  • İLGİLİ HUKUK
Bireysel Başvuru Kararları

Web Tarayıcınız pdf dosyalarını gösterememektedir.

Kararın PDF Dosyasını İndirmek İçin Tıklayınız.

I. KARAR KİMLİK BİLGİLERİ

Kararı Veren Birim İkinci Bölüm
Karar Türü (Başvuru Sonucu) Kabul Edilemezlik vd.
Künye
(Candaş Kat ve diğerleri, B. No: 2014/5053, 8/1/2020, § …)
   
Başvuru Adı CANDAŞ KAT VE DİĞERLERİ
Başvuru No 2014/5053
Başvuru Tarihi 4/4/2014
Karar Tarihi 8/1/2020
Birleşen Başvurular 2014/5056, 2014/5058

II. BAŞVURU KONUSU


Başvuru, yargılama sırasında bazı taleplerin mahkemece hukuka aykırı olarak reddedilmesi ve usule ilişkin bazı güvencelere riayet edilmemesi nedeniyle adil yargılanma hakkının; tutukluluğun devamına ilişkin kararların gerekçesiz olması nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının; bazı etkinliklere katılma ve bazı yayınları bulundurmanın terör örgütüne üye olmak suçundan mahkûmiyette delil olarak kullanılması nedeniyle toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı ile ifade özgürlüğünün ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

III. İNCELEME SONUÇLARI


Hak Müdahale Sonuç Giderim
Silahların eşitliği ilkesi / çelişmeli yargılama ilkesi Silahların eşitliği ilkesine ilişkin özelleştirilmemiş müdahale iddiaları Açıkça Dayanaktan Yoksunluk
Adil yargılanma hakkı (genel) Adil yargılanma hakkına (ceza) ilişkin özelleştirilmemiş müdahale iddiaları Başvuru Yollarının Tüketilmemesi
İfade özgürlüğü Terör örgütünün çağrısı veya terör örgütü lehine yapılan protesto nedeniyle mahkumiyet kararı verilmesine ilişkin müdahale iddiaları (Av. Serkan Akbaş dosyaları ve benzerleri) Açıkça Dayanaktan Yoksunluk
Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı Serbest bırakılma talebi ve itiraza ilişkin özelleştirilmemiş müdahale iddiaları Zaman Bakımından Yetkisizlik

IV.İLGİLİ HUKUKMevzuat Türü Mevzuat Tarihi/Numarası - İsmi Madde Numarası
Kanun 3713 Terörle Mücadele Kanunu 7
5237 Türk Ceza Kanunu 314
220
5271 Ceza Muhakemesi Kanunu 217
  • pdf
  • udf
  • yazdir
T.C. Anayasa Mahkemesi Grafik - Web Tasarım | 2017