FİLTRELER
  • KELİME ARA
  • KARAR KİMLİK BİLGİLERİ  • İNCELEME SONUÇLARI
  • İLGİLİ HUKUK
Bireysel Başvuru Kararları

Web Tarayıcınız pdf dosyalarını gösterememektedir.

Kararın PDF Dosyasını İndirmek İçin Tıklayınız.

I. KARAR KİMLİK BİLGİLERİ

Kararı Veren Birim Birinci Bölüm
Karar Türü (Başvuru Sonucu) Kabul Edilemezlik vd.
Künye
(Adle Deniz Sürer ve diğerleri, B. No: 2015/1655, 15/1/2020, § …)
   
Başvuru Adı ADLE DENİZ SÜRER VE DİĞERLERİ
Başvuru No 2015/1655
Başvuru Tarihi 21/1/2015
Karar Tarihi 15/1/2020

II. BAŞVURU KONUSU


Başvuru, tabii hâkim ilkesine aykırı olarak kurulmuş bir mahkemede yargılamanın yapılmış olması, başvurucular hazır bulunmaksızın dinlenen gizli tanık beyanının hükme esas alınması, Kürtçe savunma yapma hakkı tanınmaması, soruşturma aşamasında kısıtlama kararı verilmiş olması ve yargılamanın sonucunun adil olmaması nedenleriyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir. Başvuruda ayrıca anayasal haklar kapsamında koruma altında bulunan bazı eylemlerin terör örgütü üyeliği suçundan verilen mahkûmiyet kararında delil olarak kullanılması nedeniyle toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının; tutuklamanın matbu gerekçeler içeren ve duruşma yapılmaksızın verilen kararlarla uzun süre devam ettirilmesi nedenleriyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının; hukuka aykırı olarak yapılan arama ve iletişimin dinlenmesi nedenleriyle özel hayata saygı hakkı ile haberleşme hürriyetinin ihlal edildiği ileri sürülmüştür.

III. İNCELEME SONUÇLARI


Hak Müdahale Sonuç Giderim
Tercüman yardımından yararlanma hakkı Tercüman yardımından yararlandırmama Açıkça Dayanaktan Yoksunluk
Bağımsız ve tarafsız mahkemede yargılanma hakkı Bağımsız ve tarafsız mahkemede yargılanma hakkına ilişkin özelleştirilmemiş müdahale iddiaları Açıkça Dayanaktan Yoksunluk
Tanık dinletme ve sorgulama hakkı Tanıkla ilgili özelleştirilmemiş müdahale iddiaları Açıkça Dayanaktan Yoksunluk
Savunma için gerekli zaman ve kolaylıklara sahip olma hakkı Savunma için yeterli zaman ve kolaylıklara sahip olmama Açıkça Dayanaktan Yoksunluk
Adil yargılanma hakkı (genel) Adil yargılanma hakkına (ceza) ilişkin özelleştirilmemiş müdahale iddiaları Açıkça Dayanaktan Yoksunluk
Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı Terör örgütünün çağrısı veya terör örgütü lehine yapılan protesto nedeniyle mahkumiyet kararı verilmesine ilişkin müdahale iddiaları (Av. Serkan Akbaş dosyaları ve benzerleri) Açıkça Dayanaktan Yoksunluk
Kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı Serbest bırakılma talebi-incelemenin duruşmasız yapılması Süre Aşımı
Suç isnadına bağlı-tutukluluk süresinin makul süreyi aşmasına ilişkin müdahale iddiaları Süre Aşımı
Suç isnadına bağlı-tutukluluk süresinin uzatılma gerekçesinin matbu olmasına ilişkin müdahale iddiaları Süre Aşımı
Özel hayatın ve aile hayatının korunması hakkı İletişimin tespitine ilişkin müdahale iddiaları Açıkça Dayanaktan Yoksunluk
Arama işlemlerine ilişkin müdahale iddiaları Açıkça Dayanaktan Yoksunluk

IV.İLGİLİ HUKUKMevzuat Türü Mevzuat Tarihi/Numarası - İsmi Madde Numarası
Kanun 3713 Terörle Mücadele Kanunu 4
5
7
5237 Türk Ceza Kanunu 188
314
5271 Ceza Muhakemesi Kanunu 202
210
211
215
216
217
220
  • pdf
  • udf
  • yazdir
T.C. Anayasa Mahkemesi Grafik - Web Tasarım | 2017