FİLTRELER
  • KELİME ARA
  • KARAR KİMLİK BİLGİLERİ  • İNCELEME SONUÇLARI
Bireysel Başvuru Kararları

Web Tarayıcınız pdf dosyalarını gösterememektedir.

Kararın PDF Dosyasını İndirmek İçin Tıklayınız.

I. KARAR KİMLİK BİLGİLERİ

Kararı Veren Birim İkinci Bölüm
Karar Türü (Başvuru Sonucu) Kabul Edilemezlik vd.
Künye (Abdullah Erdoğan, B. No: 2015/18450, 10/10/2018, § …)
Başvuru Adı ABDULLAH ERDOĞAN
Başvuru No 2015/18450
Başvuru Tarihi 23/11/2015
Karar Tarihi 10/10/2018

II. BAŞVURU KONUSU


Başvuru, kamulaştırma işleminin iptal edilmesine rağmen kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davasında taşınmazın idare adına tesciline karar verilmesi ve kamulaştırma bedelinin düşük belirlenmesi nedeniyle mülkiyet hakkının; açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davasında aleyhe vekâlet ücretine hükmedilmesi nedeniyle de mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

III. İNCELEME SONUÇLARI


Hak/Özgürlük 1 : Mülkiyet hakkı


Müdahale İddiası 1 : Kamulaştırmaya ilişkin özelleştirilmemiş müdahale iddiaları

Sonuç : Başvuru Yollarının Tüketilmemesi

Müdahale İddiası 2 : Kamulaştırma bedeline ilişkin müdahale iddiaları

Sonuç : Başvuru Yollarının Tüketilmemesi


Hak/Özgürlük 2 : Mahkemeye erişim hakkı


Müdahale İddiası 1 : Aleyhine vekalet ücretine hükmedilmesi

Sonuç : Açıkça Dayanaktan Yoksunluk


  • pdf
  • udf
  • yazdir
T.C. Anayasa Mahkemesi Grafik - Web Tasarım | 2017