FİLTRELER
  • KELİME ARA
  • KARAR KİMLİK BİLGİLERİ  • İNCELEME SONUÇLARI
  • İLGİLİ HUKUK
Bireysel Başvuru Kararları

Web Tarayıcınız pdf dosyalarını gösterememektedir.

Kararın PDF Dosyasını İndirmek İçin Tıklayınız.

I. KARAR KİMLİK BİLGİLERİ

Kararı Veren Birim İkinci Bölüm
Karar Türü (Başvuru Sonucu) Esas (İhlal Olmadığı)
Künye
(Murat Çakmak, B. No: 2015/19011, 16/1/2020, § …)
   
Başvuru Adı MURAT ÇAKMAK
Başvuru No 2015/19011
Başvuru Tarihi 7/12/2015
Karar Tarihi 16/1/2020

II. BAŞVURU KONUSU


Başvuru, kolluk görevlileri tarafından silahlı maddi güç kullanılması sonucu meydana gelen ölüm ve bu olayın etkili soruşturulmaması nedeniyle yaşam hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir I

III. İNCELEME SONUÇLARI


Hak Müdahale Sonuç Giderim
Yaşam hakkı Güç kullanımı-kamu görevlisinin güç kullanımı nedeniyle ölüm olayının meydana gelmesine ilişkin özelleştirilmemiş müdahale iddiaları İhlal Olmadığı
Ölüm olayının etkili soruşturulmamasına ilişkin özelleştirilmemiş müdahale iddiaları İhlal Olmadığı

IV.İLGİLİ HUKUKMevzuat Türü Mevzuat Tarihi/Numarası - İsmi Madde Numarası
Kanun 2559 Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu 6
5902 Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 4
2577 İdari Yargılama Usulü Kanunu 13
6098 Türk Borçlar Kanunu 49
2559 Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu 16
7269 Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun 4
13
5902 Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 1
2
18
4483 Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun 6
3497 Kara Sınırlarının Korunması ve Güvenliği Hakkında Kanun 2
211 Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu 87
89
90
5275 Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun 6
1721 Hapishane ve Tevkifhanelerin İdaresi Hakkında Kanun 8
2803 Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu 7
11
4483 Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun 9
6098 Türk Borçlar Kanunu 74
4483 Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun 4
3
5237 Türk Ceza Kanunu 24
25
81
83
84
85
5271 Ceza Muhakemesi Kanunu 123
127
131
160
234
172
161
164
157
153
142
Yönetmelik 19/5/1988 Afetlere ilişkin Acil Yardım Teşkilatı ve Planlama Esaslarına Dair Yönetmelik 4
32
6
17/12/1983 Jandarma Teşkilatı Görev ve Yetkileri Yönetmeliği 24
38
39
40
41
42
65
  • pdf
  • udf
  • yazdir
T.C. Anayasa Mahkemesi Grafik - Web Tasarım | 2017