FİLTRELER
  • KELİME ARA
  • KARAR KİMLİK BİLGİLERİ  • İNCELEME SONUÇLARI
Bireysel Başvuru Kararları

Web Tarayıcınız pdf dosyalarını gösterememektedir.

Kararın PDF Dosyasını İndirmek İçin Tıklayınız.

I. KARAR KİMLİK BİLGİLERİ

Kararı Veren Birim Birinci Bölüm
Karar Türü (Başvuru Sonucu) Kabul Edilemezlik vd.
Künye (Salim Dalbudak, B. No: 2015/19507, 12/12/2018, § …)
Başvuru Adı SALİM DALBUDAK
Başvuru No 2015/19507
Başvuru Tarihi 14/12/2015
Karar Tarihi 12/12/2018

II. BAŞVURU KONUSU


Başvuru, tutuklamanın hukuki olmaması, tutukluluğun makul süreyi aşması ve resen yapılan tutukluluk incelemelerinde Cumhuriyet savcısının ve başvurucunun görüşleri sorulmadan silahların eşitliği ve çelişmeli yargılama ilkelerine aykırı olarak tutukluluğun devamına karar verilmesi nedenleriyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının; yargılamanın makul sürede bitirilememesi nedeniyle de adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

III. İNCELEME SONUÇLARI


Hak/Özgürlük 1 : Kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı


Müdahale İddiası 1 : Suç isnadına bağlı-tutuklamanın hukuki olmadığına ilişkin özelleştirilmemiş müdahale iddiaları

Sonuç : Açıkça Dayanaktan Yoksunluk

Müdahale İddiası 2 : Suç isnadına bağlı-tutukluluk süresinin makul süreyi aşmasına ilişkin müdahale iddiaları

Sonuç : Başvuru Yollarının Tüketilmemesi

Müdahale İddiası 3 : Suç isnadına bağlı-tutukluluk süresinin uzatılma gerekçesinin olmamasına ilişkin müdahale iddiaları

Sonuç : Başvuru Yollarının Tüketilmemesi


Hak/Özgürlük 2 : Kapsam dışı haklar


Müdahale İddiası 1 : Özgürlük ve güvenlik hakkına ilişkin kapsam dışı müdahale iddiaları

Sonuç : Konu Bakımından Yetkisizlik


Hak/Özgürlük 3 : Makul sürede yargılanma hakkı


Müdahale İddiası 1 : Makul sürede yargılanma hakkına ilişkin özelleştirilmemiş müdahale iddiaları

Sonuç : Başvuru Yollarının Tüketilmemesi


  • pdf
  • udf
  • yazdir
T.C. Anayasa Mahkemesi Grafik - Web Tasarım | 2017