FİLTRELER
  • KELİME ARA
  • KARAR KİMLİK BİLGİLERİ  • İNCELEME SONUÇLARI
  • İLGİLİ HUKUK
Bireysel Başvuru Kararları

Web Tarayıcınız pdf dosyalarını gösterememektedir.

Kararın PDF Dosyasını İndirmek İçin Tıklayınız.

I. KARAR KİMLİK BİLGİLERİ

Kararı Veren Birim Birinci Bölüm
Karar Türü (Başvuru Sonucu) Esas (İhlal Olmadığı)
Künye
(Dilber Çalışkan ve Suphi Çalışkan, B. No: 2015/4665, 29/11/2018, § …)
   
Başvuru Adı DİLBER ÇALIŞKAN VE SUPHİ ÇALIŞKAN
Başvuru No 2015/4665
Başvuru Tarihi 10/12/2015
Karar Tarihi 29/11/2018

II. BAŞVURU KONUSU


Başvuru, kızamık aşısı olunmasına rağmen kızamık hastalığına bağlı olarak ortaya çıkan Subakut Sklerozan Panensefalit SSPE) rahatsızlığı sonucunda sakat kalınması nedeniyle kişinin maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkının; olay hakkında açılan tam yargı davasının yaklaşık yedi yıl devam etmesi nedeniyle makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

III. İNCELEME SONUÇLARI


Hak Müdahale Sonuç Giderim
Maddi ve manevi varlığın korunması hakkı Fiziksel ve zihinsel bütünlüğe yönelik tıbbi ihmal nedeniyle ortaya çıkan özelleştirilmemiş müdahale iddiaları İhlal Olmadığı
Makul sürede yargılanma hakkı Makul sürede yargılanma hakkına ilişkin özelleştirilmemiş müdahale iddiaları Başvuru Yollarının Tüketilmemesi

IV.İLGİLİ HUKUKMevzuat Türü Mevzuat Tarihi/Numarası - İsmi Madde Numarası
Kanun 1593 Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 1
224 Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkında Kanun 13
743 Türk Medeni Kanunu 268
264
262
3959 Türkiye Cumhuriyeti Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Müessesesi Teşkiline Dair Kanun 2
1
4721 Türk Medeni Kanunu 339
346
1593 Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 3
4721 Türk Medeni Kanunu 347
224 Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkında Kanun 11
4721 Türk Medeni Kanunu 335
224 Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkında Kanun 10
9
2
1
3359 Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu 3
1593 Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 280
95
88
87
57
743 Türk Medeni Kanunu 272
KHK 181 Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 8
39
11
2
Sözleşme 20/11/1989 Çocuk Haklarına Dair Sözleşme 3
24
  • pdf
  • udf
  • yazdir
T.C. Anayasa Mahkemesi Grafik - Web Tasarım | 2017