FİLTRELER
  • KELİME ARA
  • KARAR KİMLİK BİLGİLERİ  • İNCELEME SONUÇLARI
  • İLGİLİ HUKUK
Bireysel Başvuru Kararları

Web Tarayıcınız pdf dosyalarını gösterememektedir.

Kararın PDF Dosyasını İndirmek İçin Tıklayınız.

I. KARAR KİMLİK BİLGİLERİ

Kararı Veren Birim İkinci Bölüm
Karar Türü (Başvuru Sonucu) Esas (İhlal Olmadığı)
Künye (Türkiye İş Bankası A.Ş. (6), B. No: 2015/7179, 12/9/2018, § …)
Başvuru Adı TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. (6)
Başvuru No 2015/7179
Başvuru Tarihi 30/4/2015
Karar Tarihi 12/9/2018
Birleşen Başvurular 2015/10300 2015/10307
Resmi Gazete Tarihi - Sayısı 8/11/2018 - 30589

II. BAŞVURU KONUSU


Başvuru, tasfiyeye tabi olan bir bankada ki alacağın geçici yönetim ve denetim yetkisi kapsamında üçüncü bir kişiye olan borçlara karşılık takas ve mahsup edilmesi işleminin sonradan idarece geçersiz sayılması nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

III. İNCELEME SONUÇLARI


Hak Müdahale Sonuç Giderim
Mülkiyet hakkı Mülkiyetin kontrolüne ilişkin özelleştirilmemiş müdahale iddiaları İhlal Olmadığı

IV.İLGİLİ HUKUKMevzuat Türü Mevzuat Tarihi/Numarası - İsmi Madde Numarası
Kanun 3182 Bankalar Kanunu 64
68
4389 Bankalar Kanunu 15
Ek 3
Ek 6
5411 Bankacılık Kanunu geçici 16
geçici 11
134
2004 İcra İflas Kanunu 201
206
245
6183 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 55
  • pdf
  • udf
  • yazdir
T.C. Anayasa Mahkemesi Grafik - Web Tasarım | 2017