FİLTRELER
  • KELİME ARA
  • KARAR KİMLİK BİLGİLERİ  • İNCELEME SONUÇLARI
  • İLGİLİ HUKUK
Bireysel Başvuru Kararları

Web Tarayıcınız pdf dosyalarını gösterememektedir.

Kararın PDF Dosyasını İndirmek İçin Tıklayınız.

I. KARAR KİMLİK BİLGİLERİ

Kararı Veren Birim Birinci Bölüm
Karar Türü (Başvuru Sonucu) Esas (İhlal)
Künye
(Arif Koca ve Zübeyde Koca, B. No: 2015/8483, 15/1/2020, § …)
   
Başvuru Adı ARİF KOCA VE ZÜBEYDE KOCA
Başvuru No 2015/8483
Başvuru Tarihi 21/5/2015
Karar Tarihi 15/1/2020
Resmi Gazete Tarihi - Sayısı 19/3/2020 - 31073

II. BAŞVURU KONUSU


Başvuru, tıbbi hata nedeniyle kişinin maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

III. İNCELEME SONUÇLARI


Hak Müdahale Sonuç Giderim
Maddi ve manevi varlığın korunması hakkı Ölüm olayının tıbbi ihmal sonucu meydana gelmesine ilişkin özelleştirilmemiş müdahale iddiaları İhlal Yeniden yargılama

IV.İLGİLİ HUKUKMevzuat Türü Mevzuat Tarihi/Numarası - İsmi Madde Numarası
Kanun 3359 Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu 3
2577 İdari Yargılama Usulü Kanunu 13
1219 Tababet ve Şuabatı Sanatların Tarzı İcrasına Dair Kanun 70
5275 Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun 9
116
16
71
81
Yönetmelik 1/8/1998 Hasta Hakları Yönetmeliği 15
31
Kurallar 1/2/1999 Hekimlik Meslek Etiği Kuralları 26
  • pdf
  • udf
  • yazdir
T.C. Anayasa Mahkemesi Grafik - Web Tasarım | 2017