FİLTRELER
  • KELİME ARA
  • KARAR KİMLİK BİLGİLERİ  • İNCELEME SONUÇLARI
  • İLGİLİ HUKUK
Bireysel Başvuru Kararları

Web Tarayıcınız pdf dosyalarını gösterememektedir.

Kararın PDF Dosyasını İndirmek İçin Tıklayınız.

I. KARAR KİMLİK BİLGİLERİ

Kararı Veren Birim Birinci Bölüm
Karar Türü (Başvuru Sonucu) Esas (İhlal Olmadığı)
Künye
(Cihan Dursun ve diğerleri, B. No: 2016/12682, 10/12/2019, § …)
   
Başvuru Adı CİHAN DURSUN VE DİĞERLERİ
Başvuru No 2016/12682
Başvuru Tarihi 15/7/2016
Karar Tarihi 10/12/2019

II. BAŞVURU KONUSU


Başvuru, askerlik hizmeti sırasında ateşli silahla yaralanma sonucu meydana gelen ölüm nedeniyle yaşam hakkının, tazminat davasında aleyhe yüksek miktarda vekâlet ücretine hükmedilmesi nedeniyle de adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

III. İNCELEME SONUÇLARI


Hak Müdahale Sonuç Giderim
Yaşam hakkı İhmal-kamu görevlisinin ihmali nedeniyle askerde ölüm olayının meydana gelmesine ilişkin özelleştirilmemiş müdahale iddiaları İhlal Olmadığı
Mahkemeye erişim hakkı Aleyhine vekalet ücretine hükmedilmesi Açıkça Dayanaktan Yoksunluk

IV.İLGİLİ HUKUKMevzuat Türü Mevzuat Tarihi/Numarası - İsmi Madde Numarası
Kanun 5275 Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun 6
81
8
1602 Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kanunu 43
6098 Türk Borçlar Kanunu 74
5275 Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun 116
111
82
80
5271 Ceza Muhakemesi Kanunu 86
5275 Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun 79
78
71
57
18
16
5271 Ceza Muhakemesi Kanunu 87
Tüzük 6/4/2006 Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzük 46
180
45
9
Yönetmelik 17/6/2005 Ceza İnfaz Kurumlarında Bulundurulabilecek Eşya ve Maddeler Hakkında Yönetmelik 7
24/11/1986 Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği 4
5
6
10
15
16
17
18
19
  • pdf
  • udf
  • yazdir
T.C. Anayasa Mahkemesi Grafik - Web Tasarım | 2017