FİLTRELER
  • KELİME ARA
  • KARAR KİMLİK BİLGİLERİ  • İNCELEME SONUÇLARI
  • İLGİLİ HUKUK
Bireysel Başvuru Kararları

Web Tarayıcınız pdf dosyalarını gösterememektedir.

Kararın PDF Dosyasını İndirmek İçin Tıklayınız.

I. KARAR KİMLİK BİLGİLERİ

Kararı Veren Birim İkinci Bölüm
Karar Türü (Başvuru Sonucu) Esas (İhlal)
Künye
(Mehmet Arslantaş, B. No: 2016/15703, 28/5/2019, § …)
   
Başvuru Adı MEHMET ARSLANTAŞ
Başvuru No 2016/15703
Başvuru Tarihi 8/9/2016
Karar Tarihi 28/5/2019

II. BAŞVURU KONUSU


Başvuru, taşınmazın sit alanı ve anıt eser olarak tescil edilmesine ilişkin idari işlemlerin yargı kararlarıyla iptal edilmesine rağmen açılan tam yargı davasının reddedilmesi nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

III. İNCELEME SONUÇLARI


Hak Müdahale Sonuç Giderim
Mülkiyet hakkı İhlal Yeniden yargılama

IV.İLGİLİ HUKUKMevzuat Türü Mevzuat Tarihi/Numarası - İsmi Madde Numarası
Kanun 2863 Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu 3
9
7
57
Yönetmelik 10/12/1987 Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik 3
4
  • pdf
  • udf
  • yazdir
T.C. Anayasa Mahkemesi Grafik - Web Tasarım | 2017