FİLTRELER
  • KELİME ARA
  • KARAR KİMLİK BİLGİLERİ  • İNCELEME SONUÇLARI
Bireysel Başvuru Kararları

Web Tarayıcınız pdf dosyalarını gösterememektedir.

Kararın PDF Dosyasını İndirmek İçin Tıklayınız.

I. KARAR KİMLİK BİLGİLERİ

Kararı Veren Birim İkinci Bölüm
Karar Türü (Başvuru Sonucu) Kabul Edilemezlik vd.
Künye (Figen Yüksekdağ Şenoğlu, B. No: 2016/25187, 4/4/2018, § …)
Başvuru Adı FİGEN YÜKSEKDAĞ ŞENOĞLU
Başvuru No 2016/25187
Başvuru Tarihi 17/11/2016
Karar Tarihi 4/4/2018

II. BAŞVURU KONUSU


Başvuru, milletvekili olan başvurucu hakkında uygulanan yakalama, gözaltına alma ve tutuklama tedbirlerinin hukuki olmaması ve soruşturma dosyasına erişimin kısıtlanması nedenleriyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının; tutuklamaya konu suçlamaların ifade özgürlüğü ile siyasi faaliyet kapsamındaki eylemlere ilişkin olması ve tutukluluk nedeniyle milletvekilliği görevinin yerine getirilememesi nedenleriyle de ifade özgürlüğü ile seçilme ve siyasi faaliyette bulunma haklarının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

III. İNCELEME SONUÇLARI


Hak/Özgürlük 1 : Kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı


Müdahale İddiası 1 : Suç isnadına bağlı-haksız gözaltına alınmaya ilişkin müdahale iddiaları

Sonuç : Başvuru Yollarının Tüketilmemesi

Müdahale İddiası 2 : Suç isnadına bağlı-yakalamaya ilişkin özelleştirilmemiş müdahale iddiaları

Sonuç : Başvuru Yollarının Tüketilmemesi

Müdahale İddiası 3 : Suç isnadına bağlı-tutuklamanın hukuki olmadığına ilişkin özelleştirilmemiş müdahale iddiaları

Sonuç : Açıkça Dayanaktan Yoksunluk

Müdahale İddiası 4 : Tutulanın dosya ve delillerle ilgili kısıtlama kararı olması nedeniyle bunlara erişememesi

Sonuç : Açıkça Dayanaktan Yoksunluk


Hak/Özgürlük 2 : İfade özgürlüğü


Müdahale İddiası 1 : Terörle Mücadele Kanunundan kaynaklanan özelleştirilmemiş müdahale iddiaları

Sonuç : Açıkça Dayanaktan Yoksunluk


Hak/Özgürlük 3 : Seçme, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı


Müdahale İddiası 1 : Serbest seçim hakkına ilişkin özelleştirilmemiş müdahale iddiaları

Sonuç : Açıkça Dayanaktan Yoksunluk

Sonuç : İncelenmesine Yer Olmadığı


  • pdf
  • udf
  • yazdir
T.C. Anayasa Mahkemesi Grafik - Web Tasarım | 2017