FİLTRELER
  • KELİME ARA
  • KARAR KİMLİK BİLGİLERİ  • İNCELEME SONUÇLARI
Bireysel Başvuru Kararları

Web Tarayıcınız pdf dosyalarını gösterememektedir.

Kararın PDF Dosyasını İndirmek İçin Tıklayınız.

I. KARAR KİMLİK BİLGİLERİ

Kararı Veren Birim İkinci Bölüm
Karar Türü (Başvuru Sonucu) Kabul Edilemezlik vd.
Künye (Salih Sönmez, B. No: 2016/25431, 28/11/2018, § …)
Başvuru Adı SALİH SÖNMEZ
Başvuru No 2016/25431
Başvuru Tarihi 9/11/2016
Karar Tarihi 28/11/2018
Resmi Gazete Tarihi - Sayısı 8/1/2019 - 30649

II. BAŞVURU KONUSU


Başvuru, darbe teşebbüsü sonrasında yürütülen soruşturmalar kapsamındaki gözaltı ve tutuklama tedbirlerinin hukuki olmaması, tutukluluğa ilişkin kararların bağımsız ve tarafsız olmayan sulh ceza hâkimliklerince karara bağlanması, soruşturma dosyasına erişimin kısıtlanması ve tutukluluk ve itiraz incelemelerinin duruşmalı incelenip karara bağlanmaması nedenleriyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının; masumiyet karinesinin; yetkisi olmayan soruşturma mercileri tarafından verilen kararlar uyarınca konutta ve işyerinde arama yapılması nedeniyle özel hayata saygı ve konut dokunulmazlığı haklarının; el koyma kararı nedeniyle mülkiyet hakkının, isnat edilen suçlara ilişkin somut olguların gösterilmemesi nedeniyle adil yargılanma hakkının; gözaltı ve tutukluluk süreçlerindeki bazı uygulamalar nedeniyle kötü muamele yasağının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

III. İNCELEME SONUÇLARI


Hak/Özgürlük 1 : İşkence ve kötü muamele yasağı


Müdahale İddiası 1 : Tutma koşulları-gözaltında insani olmayan tutma koşulları

Sonuç : Başvuru Yollarının Tüketilmemesi

Müdahale İddiası 2 : İşkence ve kötü muamelenin gözaltında meydana gelmesi (tutma koşulları dışındaki haller)

Sonuç : Başvuru Yollarının Tüketilmemesi

Müdahale İddiası 3 : İşkence ve kötü muamelenin cezaevinde meydana gelmesi (tutma koşulları dışındaki haller)

Sonuç : Başvuru Yollarının Tüketilmemesi


Hak/Özgürlük 2 : Bizzat savunma hakkı


Müdahale İddiası 1 : Savunma hakkına ilişkin özelleştirilmemiş müdahale iddiaları

Sonuç : Başvuru Yollarının Tüketilmemesi


Hak/Özgürlük 3 : Özel hayatın ve aile hayatının korunması hakkı


Müdahale İddiası 1 : Arama işlemlerine ilişkin müdahale iddiaları

Sonuç : Başvuru Yollarının Tüketilmemesi


Hak/Özgürlük 4 : Mülkiyet hakkı


Müdahale İddiası 1 : Müsadare ve el koymaya ilişkin müdahale iddiaları

Sonuç : Açıkça Dayanaktan Yoksunluk


Hak/Özgürlük 5 : Kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı


Müdahale İddiası 1 : Suç isnadına bağlı-yüksek yargı üyelerinin tutuklanmasına bağlı müdahale iddiaları (PDY ile ilgili müdahaleler bağlamında yapılacak başvurularda kullanılacaktır)

Sonuç : Açıkça Dayanaktan Yoksunluk

Müdahale İddiası 2 : Suç isnadına bağlı-gözaltına alınmaya ilişkin özelleştirilmemiş müdahale iddiaları

Sonuç : Başvuru Yollarının Tüketilmemesi

Müdahale İddiası 3 : Tutulanın dosya ve delillerle ilgili kısıtlama kararı olması nedeniyle bunlara erişememesi

Sonuç : Açıkça Dayanaktan Yoksunluk

Müdahale İddiası 4 : Serbest bırakılma talebi-inceleme merciinin bağımsız ve tarafsız olmaması

Sonuç : Açıkça Dayanaktan Yoksunluk

Müdahale İddiası 5 : Serbest bırakılma talebi-incelemenin duruşmasız yapılması

Sonuç : Başvuru Yollarının Tüketilmemesi


  • pdf
  • udf
  • yazdir
T.C. Anayasa Mahkemesi Grafik - Web Tasarım | 2017