FİLTRELER
  • KELİME ARA
  • KARAR KİMLİK BİLGİLERİ  • İNCELEME SONUÇLARI
Bireysel Başvuru Kararları

Web Tarayıcınız pdf dosyalarını gösterememektedir.

Kararın PDF Dosyasını İndirmek İçin Tıklayınız.

I. KARAR KİMLİK BİLGİLERİ

Kararı Veren Birim Birinci Bölüm
Karar Türü (Başvuru Sonucu) Kabul Edilemezlik vd.
Künye (Yalçın Kaplan, B. No: 2016/3927, 19/2/2019, § …)
Başvuru Adı YALÇIN KAPLAN
Başvuru No 2016/3927
Başvuru Tarihi 26/2/2016
Karar Tarihi 19/2/2019

II. BAŞVURU KONUSU


Başvuru, gözaltı ve tutuklama tedbirlerinin hukuki olmaması nedenleriyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının; arama kararının hukuka aykırı olması nedeniyle özel hayata saygı ve konut dokunulmazlığı haklarının; daha önce kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilen bir soruşturma dosyasının herhangi bir şikâyet veya delil olmadan yeniden açılması, dosyadaki suçlamaların gerçekten saptırılarak değerlendirilmesi, sadece aleyhe delillerin dikkate alınması ve soruşturma dosyasına erişim imkânı verilmemesi nedenleriyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

III. İNCELEME SONUÇLARI


Hak/Özgürlük 1 : Kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı


Müdahale İddiası 1 : Suç isnadına bağlı-tutuklamanın hukuki olmadığına ilişkin özelleştirilmemiş müdahale iddiaları

Sonuç : Açıkça Dayanaktan Yoksunluk

Müdahale İddiası 2 : Suç isnadına bağlı-gözaltına alınmaya ilişkin özelleştirilmemiş müdahale iddiaları

Sonuç : Başvuru Yollarının Tüketilmemesi


Hak/Özgürlük 2 : Adil yargılanma hakkı (genel)


Müdahale İddiası 1 : Adil yargılanma hakkına (ceza) ilişkin özelleştirilmemiş müdahale iddiaları

Sonuç : Başvuru Yollarının Tüketilmemesi


Hak/Özgürlük 3 : Özel hayatın ve aile hayatının korunması hakkı


Müdahale İddiası 1 : Konut dokunulmazlığına ilişkin özelleştirilmemiş müdahale iddiaları

Sonuç : Açıkça Dayanaktan Yoksunluk


  • pdf
  • udf
  • yazdir
T.C. Anayasa Mahkemesi Grafik - Web Tasarım | 2017