FİLTRELER
  • KELİME ARA
  • KARAR KİMLİK BİLGİLERİ  • İNCELEME SONUÇLARI
Bireysel Başvuru Kararları

Web Tarayıcınız pdf dosyalarını gösterememektedir.

Kararın PDF Dosyasını İndirmek İçin Tıklayınız.

I. KARAR KİMLİK BİLGİLERİ

Kararı Veren Birim İkinci Bölüm
Karar Türü (Başvuru Sonucu) Kabul Edilemezlik vd.
Künye (Gültan Kışanak, B. No: 2017/22108, 10/10/2018, § …)
Başvuru Adı GÜLTAN KIŞANAK
Başvuru No 2017/22108
Başvuru Tarihi 5/5/2017
Karar Tarihi 10/10/2018

II. BAŞVURU KONUSU


Başvuru, uygulanan tutuklama tedbirinin hukuki olmaması ve tutukluluğun makul süreyi aşması nedenleriyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının; tutuklamaya konu suçlamaların ifade özgürlüğü kapsamındaki eylemlere ilişkin olması ve tutukluluk nedeniyle belediye başkanlığı görevinin yerine getirilememesi nedenleriyle de ifade özgürlüğü ile siyasi faaliyette bulunma hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

III. İNCELEME SONUÇLARI


Hak/Özgürlük 1 : Kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı


Müdahale İddiası 1 : Suç isnadına bağlı-kuvvetli şüphe olmaması nedeniyle tutuklamaya ilişkin müdahale iddiaları

Sonuç : Açıkça Dayanaktan Yoksunluk

Müdahale İddiası 2 : Suç isnadına bağlı-tutukluluk süresinin uzatılma gerekçesinin matbu olmasına ilişkin müdahale iddiaları

Sonuç : Açıkça Dayanaktan Yoksunluk


Hak/Özgürlük 2 : İfade özgürlüğü


Müdahale İddiası 1 : Terör propagandası nedeniyle mahkumiyet kararı verilmesine ilişkin müdahale iddiaları

Sonuç : Açıkça Dayanaktan Yoksunluk


Hak/Özgürlük 3 : Kapsam dışı haklar


Müdahale İddiası 1 : Seçim hakkına ilişkin kapsam dışı müdahale iddiaları

Sonuç : Konu Bakımından Yetkisizlik


  • pdf
  • udf
  • yazdir
T.C. Anayasa Mahkemesi Grafik - Web Tasarım | 2017