FİLTRELER
  • KELİME ARA
  • KARAR KİMLİK BİLGİLERİ



  • İNCELEME SONUÇLARI
Bireysel Başvuru Kararları

Web Tarayıcınız pdf dosyalarını gösterememektedir.

Kararın PDF Dosyasını İndirmek İçin Tıklayınız.

I. KARAR KİMLİK BİLGİLERİ

Kararı Veren Birim Birinci Bölüm
Karar Türü (Başvuru Sonucu) Kabul Edilemezlik vd.
Künye (Ali Ahmet Böken, B. No: 2017/25973, 12/12/2018, § …)
Başvuru Adı ALİ AHMET BÖKEN
Başvuru No 2017/25973
Başvuru Tarihi 7/6/2017
Karar Tarihi 12/12/2018

II. BAŞVURU KONUSU


Başvuru, gazeteci olan başvurucu hakkında uygulanan tutuklama tedbirinin hukuki olmaması, tutukluluğun makul sürede sonlandırılmaması ve tutukluluğa ilişkin kararların bağımsız ve tarafsız olmayan sulh ceza hâkimliklerince verilmesi nedenleriyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının; ifade özgürlüğü ve gazetecilik faaliyetine konu eylemlerinden dolayı tutuklama kararı verilmesi nedeniyle ifade özgürlüğünün; gözaltı ve tutukluluk süreçlerindeki bazı uygulamalar nedeniyle ise kötü muamele yasağının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

III. İNCELEME SONUÇLARI


Hak/Özgürlük 1 : Kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı


Müdahale İddiası 1 : Suç isnadına bağlı-gazetecilerin tutuklanmasına bağlı müdahale iddiaları (PDY ile ilgili müdahaleler bağlamında yapılacak başvurularda kullanılacaktır)

Sonuç : Açıkça Dayanaktan Yoksunluk

Sonuç : Anayasal ve Kişisel Önemin Olmaması

Sonuç : Açıkça Dayanaktan Yoksunluk

Müdahale İddiası 2 : Suç isnadına bağlı-tutukluluk süresinin uzatılma gerekçesinin matbu olmasına ilişkin müdahale iddiaları

Sonuç : Başvuru Yollarının Tüketilmemesi

Müdahale İddiası 3 : Suç isnadına bağlı-tutukluluk süresinin makul süreyi aşmasına ilişkin müdahale iddiaları

Sonuç : Başvuru Yollarının Tüketilmemesi

Müdahale İddiası 4 : Serbest bırakılma talebi-inceleme merciinin bağımsız ve tarafsız olmaması

Sonuç : Açıkça Dayanaktan Yoksunluk


Hak/Özgürlük 2 : İfade özgürlüğü


Müdahale İddiası 1 : Basın özgürlüğüne ilişkin özelleştirilmemiş müdahale iddiaları

Sonuç : Açıkça Dayanaktan Yoksunluk

Müdahale İddiası 2 : İfade özgürlüğüne ilişkin özelleştirilmemiş müdahale iddiaları

Sonuç : Açıkça Dayanaktan Yoksunluk


Hak/Özgürlük 3 : İşkence ve kötü muamele yasağı


Müdahale İddiası 1 : Tutma koşulları-gözaltında insani olmayan tutma koşulları

Sonuç : Başvuru Yollarının Tüketilmemesi

Müdahale İddiası 2 : İşkence ve kötü muamelenin gözaltında meydana gelmesi (tutma koşulları dışındaki haller)

Sonuç : Başvuru Yollarının Tüketilmemesi


  • pdf
  • udf
  • yazdir
T.C. Anayasa Mahkemesi Grafik - Web Tasarım | 2017