FİLTRELER
  • KELİME ARA
  • KARAR KİMLİK BİLGİLERİ  • İNCELEME SONUÇLARI
  • İLGİLİ HUKUK
Bireysel Başvuru Kararları

Web Tarayıcınız pdf dosyalarını gösterememektedir.

Kararın PDF Dosyasını İndirmek İçin Tıklayınız.

I. KARAR KİMLİK BİLGİLERİ

Kararı Veren Birim Birinci Bölüm
Karar Türü (Başvuru Sonucu) Esas (İhlal Olmadığı)
Künye
(Feriha Şencan ve diğerleri, B. No: 2017/28732, 29/1/2020, § …)
   
Başvuru Adı FERİHA ŞENCAN VE DİĞERLERİ
Başvuru No 2017/28732
Başvuru Tarihi 30/6/2017
Karar Tarihi 29/1/2020

II. BAŞVURU KONUSU


Başvuru, arkeolojik sit alanı olarak tescil edilen taşınmazın kamulaştırılmaması ve bedelinin ödenmemesi nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

III. İNCELEME SONUÇLARI


Hak Müdahale Sonuç Giderim
Mülkiyet hakkı İmar mevzuatına ilişkin özelleştirilmemiş müdahale iddiaları İhlal Olmadığı

IV.İLGİLİ HUKUKMevzuat Türü Mevzuat Tarihi/Numarası - İsmi Madde Numarası
Kanun 4721 Türk Medeni Kanunu 683
688
692
696
698
699
2863 Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu 3
6
9
11
15
17
Yönetmelik 22/5/2010 Sit Alanlarında Kalan Taşınmazların Hazine Taşınmazları ile Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik 3
4
6
11
  • pdf
  • udf
  • yazdir
T.C. Anayasa Mahkemesi Grafik - Web Tasarım | 2017